Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Részlegeink


 

 


Felnőtt részleg

Kölcsönözhető állomány, kiválasztó övezet

A kölcsönözhető könyvek felnőtt olvasóink számára az első emeleten találhatók.

A számítógépes katalógusunkban, mely a kerengőben és a kiválasztó térben egyaránt igénybe vehető, a könyvtár teljes állománya kereshető.

A szépirodalmi gyűjtemény anyagában kiemelt tematikus egységben találhatók a romantikus regények, a bűnügyi regények, kalandregények és a fantasztikus művek, az iskolai kötelező olvasmányok, a versek és a drámák.

Egyéb regények, novellás kötetek, publicisztikák a szerzők betűrendjében foglalnak helyet a polcokon. Az új könyveket a kiválasztó tér bejáratánál elhelyezett polcokon találhatjuk.

A kölcsönözhető szakirodalomban valamennyi tudományterülethez található ismeretanyag. Az eligazodást a polcok feliratozása segíti.

Szaktájékoztató könyvtárosainknál saját és más könyvtárak gyűjteményéről és szolgáltatásairól is kérhető felvilágosítás.

Az éppen kölcsönzésben lévő művekre előjegyzés kérhető.

A könyvtárunk állományában nem található műveket is tudjuk biztosítani olvasóinknak - könyvtárközi kölcsönzés útján. Ezen kéréseiket a szolgálatban lévő szaktájékoztatóknak kell leadni.

 • Telefon: 06 52 / 502-476


 

Olvasóterem és folyóiratolvasó


 

A helyben használat színhelye. A második emeleten kialakított tágas, és világos olvasóterem, amely egyben időszaki kiadványok olvasására is szolgál, 42 férőhelyen garantálja a feltételeket az elmélyült kutatómunkához, tanuláshoz.

Kézikönyvtári gyűjteményünkben általános és szaklexikonok, enciklopédiák, a különböző tudományágak alapvető összefoglaló művei, címtárak, adattárak, művészeti albumok, évkönyvek, jogszabálygyűjtemények, szótárak, térképek kerültek elhelyezésre, szépirodalmi gyűjteménnyel kiegészítve, amely antológiákat, szöveggyűjteményeket és a magyar irodalom klasszikusait reprezentáló kritikai kiadásokat foglalja magába.

Ugyancsak itt kapott helyet közel 200 szakfolyóirat friss és régebbi példányai a tudomány, a gazdaság, a politika, az irodalom, a művészetek szinte valamennyi területéről. A retrospektív folyóirat állományunknál elsősorban az irodalmi és tudománytörténeti értéket vesszük figyelembe. Jelentős az 1945 előtti anyagunk is.

Ebben a teremben állnak olvasóink rendelkezésére a jogi tájékozódást segítő eszközök különböző formái is: Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő és a Complex DVD-jogtár adatbázisa a legfrissebb jogszabályokkal és hatályos joganyagokkal.

Könyvtári szolgáltatásunk elengedhetetlen része az adatbázisok alkalmazása, mint a gyors információszerzés eszköze. Az olvasóterem számítógépein biztosítjuk a különböző on-line adatbázisok (NAVA, MATARKA, OPKM, FSZEK irodalmi és szociológiai bibliográfia,) és CD adatbázisok (MNB, Pressdok,  stb.) használatát, segítséget nyújtva ezzel a művelődni, tanulni vágyóknak. A nem kölcsönözhető CD-ROM-okat, DVD-ket szintén itt tekinthetik meg az érdeklődők.

Térítés ellenében olvasóink kérésére témafigyelést és irodalomkutatást vállalunk.

Számítógép használati lehetőséget az alábbi feltételek mellett biztosítunk:
 • Beiratkozott, vagy napi jeggyel rendelkező olvasóink számára óránként 120 Ft

 • Beiratkozott olvasónk számára bérletvásárlás esetén 5 óra hossza 500 Ft

 • Olvasójeggyel nem rendelkező látogatók számára óránként 120 Ft

Elérhető a Neptun, az ETR, lehet e-mailezni, chatelni (Skype, MSN), böngészni, távmunkát végezni, hivatalos leveleket, dolgozatokat írni, szöveg-szerkeszteni, fénymásolni, nyomtatni és spiráloztatni.

Az olvasóterem állománya és szolgáltatásai csak érvényes olvasójeggyel vagy napi jeggyel vehetők igénybe.

 • Telefon: 06 52 / 502-477


 

Nyelvi részleg

 Az Idegen Nyelvi Részleg elsősorban a szervezett oktatásból kikerült olvasókat kívánja segíteni, a diákoknak tanulmányaikhoz tud kiegészítő szolgáltatást nyújtani. Nyelvkönyveink, szótáraink segítik a nyelvtanulást, a nyelvtudás szinten tartását, a nyelvvizsgákra való felkészülést. Szépirodalmi állományában a klasszikus és kortárs műveket eredeti nyelven találják meg az olvasók. Szakkönyvállománya alapvetően ismeretterjesztő szinten gyűjti a dokumentumokat.

A nyelvtanulást segítő könyvek DVD és CD, valamint hangkazetta mellékleteit kérje a kölcsönzőpultnál (földszint).

Értékes enciklopédia, szótár, kézikönyv gyűjteménye van. Nem magyar anyanyelvű olvasóinknak a magyar kultúra megismeréséhez a különböző nyelvekre lefordított szép-, és szakirodalmi műveket ajánlja, illetve nyelvkönyvekkel segíti a magyar nyelv tanulását. Könyvtári foglalkozásokat tart diákoknak a tanult idegen nyelvhez kapcsolódóan. Rendezvényeket szervez más népek kultúrájának bemutatására.

A részlegben működik a British Council GatewayUK Tájékoztató Pontja, amely naprakész oktatási, országismereti, nyelvtanulási, turisztikai információkat nyújt. Számítógépes hozzáférést biztosít brit internetes forrásokhoz, online megjelenésű szakirodalmi dokumentumaihoz, nyelvtanuláshoz multimédiás oktatóprogram használható. Kortárs brit kulturális programokat (pl. találkozás brit írókkal, poszter- és könyvkiállítások) szervez könyvtárunkban.

 • Telefon:06 52 / 502-402


 

Hírlapolvasó

 Kellemes környezetben várjuk hírlapolvasónkba a napilapok, hetilapok, női magazinok, bulvárlapok kedvelőit. Sport, gazdaság, kultúra, egyházi élet témában itt találja a legfrissebb lapokat. Természettudományi ismeretterjesztő sajtótermékekkel várjuk a tudományos érdeklődésű olvasókat. Számítástechnikai folyóirataink segítséget nyújtanak a roham léptekkel változó információs világ eseményeinek, eredményeinek követésében.

Látogatóink itt találhatnak természetgyógyászattal, életvezetési témával, lakberendezéssel, lakásfelújítással, gasztronómiával kapcsolatos olvasnivalót. Sci-fi rajongók számára is tartunk havilapokat, és hirdetési újságjainkat szintén itt helyeztük el.

A tudományos szakfolyóiratok kurrens és bekötött számai a könyvtár Olvasótermében, a 2. emeleten találhatók.


 

Zenei Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény

Kedves Érdeklődő!

Vajon tudja-e, hogy a Zenei Könyvtárban már helyben is meghallgathatja kincseinket?

Klasszikus zenét, népzenét, világzenét, jazzt, valamint irodalmi anyagot, verseket hallgathatnak a teljes nyitva tartási időben.

Az állományunk igen gazdag: 8.000 CD és 8.000 bakelitlemez közül válogathatnak.

A szolgáltatást igénybe vehetik bármely típusi olvasójeggyel regisztrált használóink.

Örülnénk, ha kipróbálná!

Szeretettel várjuk az I. emeleten!

 

Itt található a DVD, videó és hangkazetta gyűjtemény is.

Az audiovizuális gyűjteményből emelt szintű olvasójeggyel lehet kölcsönözni dokumentumokat.

Folyamatosan bővülő kínálattal ide várjuk azon könyvtárhasználóinkat, akik hangos könyveinkből kívánnak kölcsönözni. A hangoskönyvek a digitális világ adta lehetőségeket kihasználva kellemessé és értékessé tehetik utazásaikat és szabadidejüket.

Hallgasson ön is Szabó Magda, Coelho, Janikovszky regényeket, verseket!

Hangoskönyveket bármely típusú érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni!

 

A GYŰJTEMÉNY ANYAGA

 

Hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, VHS-ek

 

Komolyzene: Operák, oratóriumok, zenekari művek, dalok, szólóhangszerekre írott előadási darabok

 

Népzene és világzene: Magyarország és más népek, földrészek folklórkincse

 

Könnyűzene: Magyar és külföldi előadók, együttesek felvételei, musicalek, sanzonok, filmzenék

 

Jazz: Tradicionális és modern stílusú jazz-együttesek, kiváló előadók felvételei

 

Hangzó irodalom: Versek, drámák, színészek előadóestjei, mesék, gyermekversek, megzenésített versek

 

Filmek: Ismeretterjesztő-, dokumentum-, természet-, rajz-, kaland-, animációs-, akciófilmek, vígjátékok, filmdrámák

 

Különlegességek: Madár- és állathangok, a természet hangjai, hangeffektusok

 

Kották

 

Partitúrák, zongorakivonatok, kórusművek, a dalirodalom remekei, szólóhangszerekre írott zeneművek, népdalgyűjtemények, régi és új könnyűzenei slágerek

 

Könyvek

 

Lexikonok, műjegyzékek, kalauzok, könyvek a festészet, szobrászat, tájrendezés, építészet, numizmatika, ötvösművészet, rajzművészet, lakberendezés, fotóművészet, iparművészet, táncművészet, színházművészet területéről, zeneelméleti, zenetörténeti gyűjtemények, antológiák, esztétikai, pedagógiai kiadványok, életrajzok, hangszertörténeti munkák, idegen nyelvű szakirodalom

 

Szolgáltatásaink:

 

 • művészeti szaktájékoztatás, irodalomkutatás

 • zenehallgatás

 • könyvtárbemutató foglalkozások

 • könyv-, hangoskönyv-, kotta-, hanglemez- kölcsönzés

 • CD- és DVD-lemezek kölcsönzése

 • zenei szakfolyóiratok helyben olvasása


 

Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti gyűjteményben gazdag anyag található szűkebb pátriánk vonatkozásában. Célunk a helyismereti kutatás során jelentkező igények kielégítése. Törekszünk arra, hogy a használóinkat minél sokoldalúbban tájékoztassuk Hajdú-Bihar megye, a történelmi Bihar vármegye és Debrecen múltjáról és jelenéről.

Gyűjtjük, feldolgozzuk és olvasóink számára helyben történő dokumentum használatot biztosítunk a megyével és a megye településeivel kapcsolatos nyomtatott dokumentumok vonatkozásában. (Helyi tartalmú, helyi kiadású, helyi nyomda által előállított, valamint helyi személy által alkotott kiadványok.)

A gyűjtemény darabjai

Könyvek

Megyei, városi, községi monográfiák, helyismereti bibliográfiák, helytörténeti szakbibliográfiák, tanulmánykötetetek, kézikönyvek, történeti munkák, évkönyvek, térképek, eseménytárak, stb. Helyi írók, költők művei.

Periodikák

Hajdú-Bihar megye és Debrecen területén megjelenő lapok, megyei, városi, kisvárosi, községi újságok, folyóiratok, önkormányzati, egyházi, intézményi, üzemi, vállalati híradók, egyetemi tudományos folyóiratok, egyetemi, főiskolai, középiskolai lapok, különböző civil szervezetek hírmondói, kereskedelmi és hirdetési újságok kurrens és archív példányai.

Mikrofilmek

Hajdú és Bihar vármegyei, valamint debreceni folyóiratai a 19. század végétől – mikrofilmen

Lapkivágatok

Cikkgyűjtemény – helyismereti tartalommal.

Aprónyomtatványok

A megyei és debreceni nyomdák által kiadott helyi érdekű gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti, sport témájú szórólapok, ismertetések, termék-katalógusok, meghívók, plakátok, műsorfüzetek, színlapok, konferencia kiadványok, választási anyagok.

Fotók

Fotók, kép-kivágatok, képeslapok a megyéről, Debrecenről, utcákról, épületekről, nevezetes eseményekről, rendezvényekről, sporteseményekről és személyekről.

Helyismeretei adatbázis

Hajdú-Bihar megyére és Debrecenre vonatkozó, helyi és országos lapokban megjelent cikk-anyag elektronikusan elérhető adatai. Kereshetők személyek, események, földrajzi nevek, cikk címek.

Debrecen helytörténeti bibliográfiai adatbázisa

A város helytörténeti irodalmát feltáró bibliográfia

A helytörténeti különgyűjtemény állománya és szolgáltatásai csak érvényes olvasójeggyel vagy napi jeggyel vehetők igénybe.

 • Telefon: 06 52 / 502-478


 

Gyermekkönyvtár

Könyvtárunk gyermekkönyvtára 33.500 nagyságú gyűjteménye életkor szerint kínál irodalmat az óvodáskortól a serdülőkorig, valamint a gyermekirodalommal foglalkozó felnőtteknek. Használata 16 éves korig díjtalan.

Korszerű elektronikus és hagyományos tájékoztató eszközei révén színteret és segítséget kínál a tanulni, ismereteket szerezni akaróknak; rendezvényeivel, programjaival pedig a szabadidőt hasznosan eltölteni kívánóknak.


 


 

Hálózatszervezési – módszertani osztály

A hálózati, szaktanácsadói osztály 81 hajdú-bihari települési könyvtár módszertani központja. A könyvtárhálózat tevékenységét segítő szolgáltatások mellett Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR) működtet. A KSZR megvalósulása révén a falvakban, a kistelepülésen élők is a könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatások (információ és dokumentum ellátás, felnőttoktatás, speciális és praktikus szolgáltatások, rendezvények) részesei.

 • Tel: 06 / 52 502-821