Minőségpolitika Minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat

Gyűjteménye a hagyományos dokumentumok mellett egyre több elektronikus és digitalizált dokumentumokkal rendelkezik. Megyei szolgáltatási rendszer, amely magában foglalja az információellátás teljes folyamatát. Technikai feltételeit a kiterjedt automatizálás, osztott katalogizálás, nagy sávszélességű hálózat biztosítja. A területi- és a szakterületi ellátást közgyűjteményi együttműködéssel valósítja meg. Jellemzője a virtuális kultúra közvetítés. Tudatos stratégia alapján vizsgálja a használók igényeit és elégedettségét Felhasználóképzéssel segíti az információk felkutatását, hasznosítását és szervezését. A szolgáltatások folyamatos megújítását fejlesztésekkel biztosítja. A könyvtár növekvő dinamizmusa a képzést és továbbképzést a humán erőforrás kiemelten fontos területeként kezeli. Az egész könyvtári szervezet tevékenységét átfogja a teljeskörű minőségmenedzsment.

Ennek érdekében:

 

 • lehetőséget kínál a nyomtatott és elektronikus dokumentumok, a hazai és a nemzetközi információforrások és kulturális alkotások szabad hozzáféréséhez;
 • megteremti a tudományok iránti érdeklődés és kutatás feltételeit;
 • segít az információk használatában, az információk értékének megértetésében;
 • a tájékozódáshoz hasznos és közérdekű információkat nyújt;
 • folyamatos tanulásra és önképzésre ösztönöz;
 • szellemi otthont biztosít az egész életen át tartó tanuláshoz,
 • rendezvényekkel, irodalmi adaptációkkal és animációkkal életben tartja a könyv hagyományát és jövőjét;
 • a kultúra tárgyi-és élmény szintű megnyilvánulásainak a közvetítésével hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
 • ösztönzést ad a kulturális életben való aktív részvételre.

Könyvtári tevékenységünkkel a helyi és regionális közösséget szolgáljuk.

Használóink között tartjuk számon:

 

 • a fenntartó önkormányzatot, a képviselőket, az állami- és közigazgatásban dolgozókat;
 • az óvodás korú és általános iskolás gyermekeket, a középiskolai - és a felsőoktatásban részt vevő tanulókat, oktatókat,
 • a média szakembereit, a Debrecenben és a megyében működő könyvtárakat, közgyűjteményeket (Déri Múzeum, Megyei Levéltár), kulturális partner intézményeinket (Kölcsey Ferenc Művelődési Szakszolgálat, Csokonai Színház, Kodály Kórus, Nyári Egyetem), a felsőoktatás intézményeit;
 • a gazdasági szakembereket, vállalati alkalmazottakat,
 • a tudományos munkát végzőket, a széles értelemben vett kutatókat és az érdeklődő nagyközönséget.

Célul tűzzük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk.

Pénzért értéket adunk és megfelelünk a használói elvárásoknak.

A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében

 

 • folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását és rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket,
 • éves rendszerességgel fórumot rendezünk annak érdekében, hogy a könyvtárhasználók és a potenciális használók betekintést nyerjenek a könyvtár életébe;
 • az olvasói panaszokat kivizsgáljuk és gondoskodunk a hibák kijavításáról;
 • az állománygyarapítás során figyelembe vesszük a nemzeti- és etnikai kisebbség kulturális igényeit;
 • különös figyelmet fordítunk idős olvasóinkra, és az értelmi fogyatékos gyermekek könyvtári ellátására.
A hozzáférés érdekében:

 

 • nyilvánossá tesszük a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét;
 • nyitvatartásunkat felhasználóink igényeihez igazítjuk;
 • szolgáltatásainkról szórólapokon adunk folyamatos tájékoztatást,
 • bővítjük, egységes design-al tesszük egyértelművé a könyvtáron belüli eligazító táblákat és jelzéseket.
A környezet és biztonság érdekében:

 

 • fokozottan ügyelünk a tisztaságra;
 • kiemelt figyelmet fordítunk a gyűjtemény, a használók és a személyzet biztonságára.
A gyűjtemény vonatkozásában:

 

A könyvtár teljes állománya már önmagában is hatalmas érték és jelentős minőséget képvisel.

A gyarapításnál figyelembe vesszük a könyvtárhasználók igényeit:

 • kiemelten kezeljük a vezetés, az oktatás-tanulás és a kutatás információ szükségletét,
 • a könyvtári szakirodalom beszerzését, tekintettel a város és a régió egyetemi és főiskolai könyvtáros képzésére;
 • az idős és csökkent látó olvasók részére öregbetűs könyveket vásárolunk,
 • a nemzeti- és etnikai kisebbség számára nyelvi és kulturális hagyományaik megőrzését célzó dokumentumok (könyvek, CD-ék, videók) beszerzésére törekszünk;
 • városunkra és a megyére vonatkozó helyismereti állományt tartunk fenn;
 • napi sajtófigyeléssel helyismereti cikk-adatbázist építünk;
 • az EU csatlakozásra való tekintettel gyarapítjuk az Európa gyűjteményt. A gyűjtemény részét képezi a British Council különgyűjtemény, és az Amis sans Frontičre alapítvány francia nyelvű adománya, amely segíti a nyelvtanulást és támogatja az európai kultúra megismerését.

A gyűjtemény összetételéről és az állománygyarapítás elveiről a gyűjtőköri szabályzatban adunk áttekintést, amelyet nyilvánosságra hozunk.

A gyűjtemény tartalmáról elektronikus katalógusok és az Internetes honlapunkon -a- http://www.meliusz.hu - címen elérhető online katalógus ad tájékoztatást. Ugyancsak a jelzett honlapról érhető el a jelenleg épülő megyei közös katalógus.

Szolgáltatásaink vonatkozásában:

 

Szolgáltatásainkkal segítséget kínálunk felhasználóinknak a szükséges információk megszerzéséhez. Az információkeresés oktatásával bátorítást adunk a felkínált források használatához.

 • saját gyűjteményből kölcsönzést végzünk; a számítógépes kölcsönzéssel gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk.
 • a gyűjteményünkből hiányzó műveket (könyveket, cikkeket) az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében, max. egy héten belül, ingyen, más könyvtárból beszerezzük,
 • a tudományos kézikönyvek, a tájékozódást és a tájékoztatást szolgáló segédkönyvek és számítógépes adatbázisok az olvasóteremben, helyben használatra várják a kutatással, pályázattal, szakdolgozattal foglalkozó, tanulmányi versenyre készülő, vagy "csak" érdeklődő látogatókat;
 • a legkülönbözőbb hazai- és nemzetközi források(CD-ROM multimédiák, Interneten elérhető adatbázisok és elektronikus dokumentumok ) felhasználásával közhasznú, aktuális és szakterületi információszolgáltatást nyújtunk (pl. Európa Szerver),
 • a helyi tartalmú, helyi megjelenésű és helyi szerzőtől származó legkülönfélébb kiadványokat a helyismereti gyűjtemény keretei között tesszük elérhetővé;
 • hírlapolvasónkban az országos- és helyi napi- és hetilapok, a frissen megjelenő képeslapok, a megyei információs újságok és hirdetések böngészhetők;
 • a fénymásolással, könyv- és szakdolgozatok kötésével, spirálfűzéssel praktikus szolgáltatást kínálunk;
 • rendezvényeink, író-olvasó találkozóink, a megyei olvasónapló pályázatunk az irodalom- és az olvasás népszerűsítését szolgálják.
A munkatársak vonatkozásában:

 

 • a szolgáltatásokban megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakat alkalmazunk,
 • a munkatársak szakmai továbbképzéséről a könyvtári menedzsment éves képzési tervvel gondoskodik;
 • az udvarias viselkedés és a szakszerű tájékoztatás minőségi követelmény;
 • a szolgáltatásban részt vevők - megszólíthatóságuk érdekében- nevüket feltüntető kitűzőt viselnek;
 • az egyes szolgáltatásokért felelős munkatársak neve, telefonszáma és e-mail elérhetősége a honlapon is megjelenik.
A minőségbiztosítás érdekében:

 

 • szolgáltatásainkat folyamatosan ellenőrizzük;
 • szolgáltatásaink színvonalának kialakításakor a megbízhatóságra, a kiszámíthatóságra törekszünk, annak érdekében, hogy a használói igények előre meghatározott és feltételezett követelményei folyamatosan kielégíthetők legyenek és mindezekkel bizalmat ébresszünk önmagunk iránt;
 • a hatékony szolgáltatások megfelelő minőségű szinten tartásáért és folyamatos fejlesztéséért a könyvtár minőségmenedzsmentje felelős.