Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár, mint fogadó intézmény várja az Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesíteni szándékozó tanulókat.

A küldő iskolákkal az Könyvtár egy együttműködési megállapodást köt az Iskolai Közösségi Szolgálat közös lebonyolításáról, amelyben a fogadó intézmény vállalja, hogy a diákok számára közösségi szolgálatra lehetőséget biztosít:

- kulturális és közösségi: a Méliusz Könyvtár Központi Könyvtárában és fiókkönyvtáraiban fogadja a tanulókat, bevezeti őket a könyvtár működésének alapjaiba, lehetőséget kínál egyes könyvtári munkák végzésére: olvasószolgálat, raktározás, rendezvények lebonyolítása, stb.

 

Érdeklődés, előzetes egyeztetés:

 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

4026 Debrecen, Bem tér 19.

Hálózatszervezési Osztály

52/ 502-826

 

Közösségi szolgálati tájékoztatók időpontjai

Minden szerdán és pénteken 14.30 órától.

 

A Közösségi szolgálat bevezetése

A nemzeti köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2012/2013. tanévben – 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

A jogszabályok életbeléptetésének megértéséhez egy segédletet hozott létre az Oktatásért Felelős Államtitkárság az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen, amely a kozossegi.ofi.hu honlapon már megtalálható.

Közösségi Szolgálati Portál

A www.kozossegi.ofi.hu honlap lehetővé teszi, hogy az iskolák, valamint a diákok segítségnyújtását befogadni képes intézmények (kórházak, szociális, kulturális intézmények stb.) egy adatbázison keresztül egymásra találjanak. A portál fontos feladata az is, hogy a közösségi szolgálatban résztvevő iskolák megoszthassák egymással élményeiket, ötleteket meríthessenek egymás programjaiból. Miben segít még a kozossegi.ofi.hu?

  • Módszertani segédlet

  • Keresőfelület

  • Regisztrált intézmények részére információ szolgáltatása

  • Jó gyakorlatok bemutatása

  • Dokumentumtár