Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Méliusz Központ kiadványai

 

ÚJ KIADVÁNYUNK: Hermann Attila – Szanyi Miklós: „Csak előre, édes fiam..." - A magyar Szent Korona országaiban sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban

 
ÚJ KIADVÁNYUNK: Hermann Attila – Szanyi Miklós: „Csak előre, édes fiam...

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ kiadásában jelent meg Hermann Attila és Szanyi Miklós „Csak előre, édes fiam..." - A magyar Szent Korona országaiban sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban című könyve, amely december 5-től lesz elérhető intézményünkben. A kötet ára: 7000, Ft. Érdeklődni: Hermann Attilla (Tel.: 06-52/502-826, e-mail: ahermann@mail.hbmk.hu)

 

 

 

Ajánlás

 

Az első világháború kitörésének közelgő 100. évfordulója kiváló lehetőséget jelent arra, hogy az 1914–1918 közötti világégés magyar résztvevőinek és áldozatainak emléke előtt fejet hajtsunk.

Részben ezt a célt szolgálja Hermann Attila és Szanyi Miklós könyve is, akik egy hosszú ideje rendkívül népszerű gyűjtési terület: az első világháborús osztrák-magyar sapkajelvények tükrében ismertetik meg az Olvasót a magyar katona háborús történetével. A szerzők a magyarországi kiegészítésű gyalogos alakulatok jelvényeinek minden részletre kiterjedő bemutatása mellett részletesen ismertetik valamennyi érintett hadosztály, ezred és zászlóalj első világháborús hadiútját, illetve – a jelvényeket történeti forrásként kezelve – számos érdekes és értékes információt tesznek közzé az Osztrák–Magyar Monarchia hadkiegészítéséről, az ezredtulajdonosi rendszerről vagy a Nagy Háborúban használt osztrák–magyar fegyverzetről.

A könyvben a két gyűjtő – sokéves gyűjtőmunkája nyomán – a teljesség igényével mutatja be a címben megjelölt sereg- és csapattestek jelvényeit és egy kötetbe összegyűjtve teszi hozzáférhetővé a nehezen beszerezhető alakulattörténeti munkákban fellelhető, az egyes alakulatok világháborús tevékenységére vonatkozó információkat. Az első világháborúban oly nagy népszerűségnek örvendő sapkajelvények ma is kedvelt témát jelentenek a militaria-gyűjtők széles köre számára, de megtalálhatóak emellett féltett családi kincsek között és szinte valamennyi magyar történeti múzeum gyűjteményében is. A kötet tehát nagy érdeklődésre tarthat számot mind a gyűjtői társadalom, mind a szakma, mind a szélesebb olvasóközönség részéről. A szerzőpáros vállalkozása azért is egyedülálló, mert a kötet jelképesen az ország legnagyobb magángyűjteményeit egyesíti (kiegészítve a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteményében található ritka és egyedi tárgyakkal), így a téma a képanyagot tekintve is soha nem látott teljességében kerül bemutatásra. A kötet lapjain összesen mintegy 200 alakulat 600 jelvényével ismerkedhet meg az Olvasó, illetve további 200 archív- és műtárgyfotó teszi teljessé a képet.

 

A kötet a gyalogos alakulatok jelvényeinek bemutatására vállalkozik, hiszen a lovasság, a tüzérség és a különböző csapatnemek jelvényeinek együttes bemutatása messze meghaladná egyetlen könyv terjedelmét.

A szerzők vállalkozásának jelentőségét mutatja, hogy mindeddig sem Magyarországon, sem külföldön nem született olyan mű, amely ilyen részletességgel tárgyalná ennek a sajátságos tárgykultúrának egy adott csoportját. Az első világháborús sapkajelvényekről már számos összefoglaló jellegű munka és a téma részterületeit tárgyaló szakcikk jelent meg, de a részterületek kibontására ilyen alapossággal még nem történt kísérlet. A szerzők munkája éppen ezért hiánypótló és figyelemre méltó. Remélhetőleg a kötet mind több könyvespolcon elfoglalja majd az őt megillető kiemelt helyet.

 

Dr. Sallay Gergely

történész-muzeológus

 

A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

 

www.nka.hu

 

A kötet ára: 7000, Ft. Érdeklődni: Hermann Attilla (Tel.: 06-52/502-826, e-mail: ahermann@mail.hbmk.hu)

 

Könyvborító >>>

Mintaoldal 1 >>>

Mintaoldal 2 >>>