Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

Évfordulónaptár 2014

Debrecen és Hajdú-Bihar megye

 

JANUÁR

 

 • 1884. jan. Laborfalvi Róza színésznő, Jókai Mór felesége a debreceni színházban ünnepelte 50 éves színészi jubileumát – ugyanott, amelynek megnyitásán egykor ő mondta el az ünnepi prológot. 130 éve
 • 1899. jan. Debrecen. Megalakul az orvosszövetség. Elnöke dr. Kenézy Gyula, titkára dr. Tüdős Kálmán. 115 éve
 • 1994. jan. Hajdúszoboszló. Karlovics Tibor festőművész emlékkiállítása nyílt a Kisgalériában. A művész 1956 óta élt Hajdúszoboszlón. 20 éve
 • 1694. jan. 1. Debrecen. A szabad királyi városokban az utcákban élő polgárság és az őket képviselők között ettől kezdve szorosabb kapcsolat alakult ki: a „Választott Hites Közönség” (hat főutca képviselői) élén a fürmender (néptribun, népszószóló, tribunus plebis, formund) állt, míg az utcák sorrendje szerint kialakított hat asztal (mensa) élén külön-külön egy-egy „praelocutor” állt. A jelölés során később is a szenátus akarata érvényesült. (Komoróczy György, 1974:66) 320 éve
 • 1844. jan. 1. Szana Tamás (1844–1908) író, újságíró, kritikus, művészettörténész, irodalomszervező, műfordító 12 éves korától Debrecenben tanult, bölcsészetet és jogot is itt hallgatott. Első prózai könyve – Szünórákra, 1866 – Debrecenben jelent meg. Pesti újságíróként gyakran foglalkozott debreceni témákkal, elsősorban Csokonaival, akiről életrajzot is írt (1869). Monográfiát készített Izsó Miklósról, Markó Károlyról, Jankó Jánosról. Ő fordította Taine művét, A művészet philosophiáját (1878). E napon Tiszafüreden született.
 • 1849. jan. 1. Debrecen. Kossuth Lajos külön rendeletben közölte Debrecen városával, hogy az országgyűlés és a kormány előző nap úgy döntött: az osztrák sereg által fenyegetett Pestről ide teszi át székhelyét. A rendelet teljes szövegét teljes terjedelmében közölte az Alföldi Hírlap 1849. jan. 7-én (6. p.) 165 éve
 • 1979. jan. 1. Berettyóújfalu. A települést a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa rendeletileg várossá nyilvánította. 35 éve
 • 1994. jan. 1. Földes Kati (1964-1993), a Debreceni Csokonai Színház színésznője e napon elhunyt. 20 éve
 • 1949. jan. 2. Debrecen. Megnyílt a Déri Múzeumban az ország 1945 utáni első ifjúsági könyvtára és olvasóterme. 65 éve
 • 1839. jan. 3. Thaly Kálmán (1839 – 1909) politikus, történész, költő, Debrecen országgyűlési képviselője (1882/1909) e napon Csépen született. 175 éve
 • 1849. jan. 3. Debrecen. A városi közgyűlés rendkívüli ülésén tárgyalta a kormány Debrecenbe költözésével kapcsolatban felmerült teendőket. Felolvasták Kossuth rendeletét és az alábbi végzést hozták: „…Bayler István, Tóth Sámuel, Karap Sándor, Szűcs István, Boros István, Sápy Sámuel, Komlóssy Imre, Tikos István és Tar Károly urakból alakítandó választmánynak […] érintkezésbe tévén magát Ábrányi Emil kormánybiztossal, méltányos fizetés mellett úgy az országgyűlés, mint a kormány számára szállásokról gondoskodjék […] egyszersmind az országgyűlési tanácskozásokra szükséges termekről […] s a fogadósokat is kellőleg utasítsa, hogy az ellátásban hiány ne legyen…” Az Alföldi Hírlap aznapi száma is tudtul adta a rendkívüli hírt, amely nem érte felkészületlenül a várost. 165 éve
 • 1979. jan. 3. . Berettyóújfalu. Várossá nyilvánítási ünnepségek zajlottak. Megválasztották a város első tanácselnökét, végrehajtó bizottságát és tisztségviselőit. 35 éve
 • 1894. jan. 4. Sebesi Jób (1860–1894) író, néprajzi gyűjtő. 1892-ben szerkesztette a Debreczen-Nagyváradi Értesítőt. Benedek Elekkel együtt járták be a Székelyföldet. Néprajzi gyűjtésük megjelent a Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam, VI. kötet, Székelyföldi gyűjtés című kiadványban. Verseket, elbeszéléseket is írt. E napon Marosvásárhelyen elhunyt. 120 éve
 • 1949. jan. 5. Debrecen. Nemzeti vállalattá alakították át a Hortobágyi és Ohati Állami Gazdaságot – közölte a Debreczen c. lap. 65 éve
 • 1849. jan. 6. Debrecen. Kossuth Lajos – debreceni keltezéssel – először fordult kiáltvánnyal a város népéhez. Egyúttal elrendelte, hogy a proklamáció szövegét az Alföldi Hírlapban nyomtassák ki, postai úton küldjék szét, továbbá a városokban és a községekben azt az összehívott nép előtt kötelezően olvassák fel. E napon Kossuth még Szoboszlón tartózkodott. 165 éve
 • 1924. jan. 6. Papp László (1924–1996) nyelvész Debrecenben tanult, itt szerzett bölcsészdoktori címet, tanársegéd, 1947-49-ben általános iskolai tanár. 1950-1954 között börtönben ült, 1959-ben rehabilitálták. Nyelvtörténettel foglalkozott. Több munkája jelent meg szülőfaluja nyelvéről és az ottani gyermekek játékairól. E napon Hosszúpályiban született. 90 éve
 • 1944. jan. 6. „A DTE férfi és női kosárlabda szakosztályt alakított.” (Debreczen Újság.) 70 éve
 • 1819. jan. 7. Szilágyi István (1819-1897) író, költő, pedagógus, a Debreceni Református Kollégium diákja, köztanító és esküdt felügyelő. Már Debrecenben jó barátja volt Arany Jánosnak. Ö biztatta a költőt a Toldi megírására. Diákként háromszor nyert jutalmat a Kisfaludy Társaság pályázatain. Tankönyvet írt a keresztyén egyháztörténetről (1860) és a magyarországi helvét hitvallásúak oktatástörténetével is foglalkozott (1861). E napon Nagykállón született. 195 éve
 • 1849. jan. 7. Debrecen. Kossuth Lajos megérkezett Debrecenbe. A Miklós utcán lépte át a város belső határát. A szolgálatot teljesítő őr – 2265. sorszámon – ezt jegyezte be róla a naplókönyvbe: „Kossuth Magyarok’ Mó’sesse”. 165 éve
 • 1934. jan. 7. Hézser Zoltán (1934 – 1988) zenetörténész e napon Debrecenben született. 80 éve
 • 1939. jan. 7. Debrecen. A Déri Múzeumban Aszmann Ferenc és Zöld József klasszikus fényképbemutató tárlatát rendezte a Debreceni Fotóklub. 75 éve
 • 1999. jan. 8. Hajdúböszörmény. Átadták a mentőállomást. 15 éve
 • 1849. jan. 9. Debrecen. Kossuth Lajos nagy hatású beszédet tartott Debrecen népének a városházával szemben álló, Andaházi Szilágyi-ház (ma: Piac u. 31.) erkélyéről. Ekkor heti vásár is volt, ezért a szónoklatot sok környékbeli is hallhatta. 165 éve
 • 1894. jan. 9. Bárczi Géza (1894-975) nyelvész, 1941-től Debrecenben a magyar és finnugor nyelvek tanszékvezető tanára, ma is forgatott tankönyvek, szakmunkák írója e napon Zomborban született. 120 éve
 • 1994. jan. 9. Papp József (1931-1994), a DVSC labdarúgó csapatának egykori kapusa e napon elhunyt. 20 éve
 • 1999. jan. 10. Molnár István egykori sokszoros válogatott debreceni röplabdázó e napon elhunyt. 15 éve
 • 1999. jan. 10. Hajdúszovát. Felavatták az általános iskola új tantermeit és helyiségeit. 15 éve
 • 1934. jan. 11. Zsadányi Ottó (1934 -1989) neuropatológus, címzetes egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa e napon Hajdúdorogon született. 80 éve
 • 1969. jan. 11. Debrecen. A Dobozi lakótelepen, a Munkácsy u. 4 sz. alatt új általános iskolát avattak. 45 éve
 • 1964. jan. 12. Pávai Vajna Ferenc (1886 – 1964) geológus, földgázkutató, Debrecen és Hajdúszoboszló gyógy- és hévízeinek feltárója e napon Szekszárdon elhunyt. 50 éve
 • 1829. jan. 13. Mészáros Károly (1829–1879) újságíró, szerkesztő, költő, humorista. Az ő kísérlete volt a debreceni Dongó című élclap. Debrecenben kezdte irodalmi munkásságát: egy 12 énekből álló elbeszélő költeményt írt Széchenyi István életéről (1860). Gyermekkönyvet, humoros munkát (Dongó fullánkok, 1861) és egy vásárfiának szánt művet is írt Debreceni Kis Tükör címmel. E napon Kisújszálláson született. 185 éve
 • 1919. jan. 13. Sipos Béla (1879–1919) újságíró. A Debreceni Református Kollégium jogakadémiáján tanult, de nem fejezte be. A függetlenségi párti Debreczen újságírójaként kezdte a pályát. 1903-ban ő lett Ady Endre utódja a Nagyváradi Naplónál, majd két és fél év múlva újra Debrecenben dolgozott. Szerkesztette a Debreceni Főiskolai Lapokat (1898-99), a Debreczeni Független Újság c. napilapot (1905-08), amelyben sok írást közölt barátjától, Ady Endrétől. 1908-ban megalapította a napi Esti Hírlapot és 1902-ben néhány hónapig a napi Színházi Újságot is szerkesztette. E napon Debrecenben elhunyt. 95 éve
 • 1964. jan. 13. Hajdúnánás. Ünnepélyes keretek között átadták a megye legkorszerűbb fodrászkombinátját – adta hírül másnap a Hajdú-Bihari Napló. 50 éve
 • 1969. jan. 13. Debrecen. Forgalomirányító jelzőlámpa-rendszert (“villanyrendőrt”) helyeztek üzembe. 45 éve
 • 1694. jan. 14. Debrecen. Átalakult a város igazgatási szervezete. A nagytanács élére a népszószóló került. 320 éve
 • 1894. jan. 14. Sillye Gábor (1817–1894) ügyvéd, politikus, a város országgyűlési képviselője, a Hajdúkerület kormánybiztosa és utolsó főkapitánya e napon Hajdúböszörményben elhunyt. 120 éve
 • 1924. jan. 14. Zichy Géza, gróf (1849–1924) zongoraművész, zeneszerző, költő, Liszt Ferenc tanítványa. Saját puskája szétroncsolta jobb karját, emiatt „félkezes” zongorahangversenyeket adott. Az első világháború idején sokat tett a rokkantakért. A Nemzeti Zenede elnöke volt 1875 és 1918 között, egy időben az Operaház intendánsa. Szívesen időzött tetétleni birtokán. Híres munkái az Emlékeim (1913) c. önéletrajz és A félkezű ember könyve (1915). E napon Budapesten elhunyt. 90 éve
 • 1849. jan. 15. Mátyási József (1765–1849) író, költő. Debrecenben tanult, majd gróf Fekete János lovas generális titkára lett. Csokonai barátjaként a generálist is rávette költőtársa támogatására. Göttingában, baráti körben vidám színjátékot adott elő a debreceni professzorokról. Kb. 25 000 verssora jelent meg nyomtatásban. Ő volt az irodalmi népiesség egyik kezdeményezője. Mára két, mostanában is énekelt dala őrzi emlékét: Megérem én a magam sorával, ill. Ha látom a fergeteg elejét… (Bényei József, 2009:248-249) E napon Kecskeméten elhunyt.
 • 1859. jan. 15. Zilahy Gyula (1859–1938) színész, színházigazgató, színházi szakíró e napon Zilahon született. A debreceni színházat 1905-1913 között igazgatta, amely vezetése idején a kor színvonalát meghaladó intézmény volt, amelyre külföldön is felfigyeltek. Pályája kezdetén Debrecenben játszott. Már kinevezése előtt drámapályázatot írt ki Debrecenben: a díjnyertes darabokat bemutatták. Operát, királydrámákat és klasszikusokat egyaránt műsorra tűzött. Az ember tragédiáját 17-szer adták elő gróf Esterházy Miklós díszleteivel, Zichy Mihály rajzai alapján. 155 éve
 • 1879. jan. 15. Törőné Korpássy Mária (1879–1950-es évek) író. Debrecenben református iskolákban tanított. Titkára volt a Tiszántúli Szépmíves Céhnek és társelnöke a debreceni írónők egyesületének. Ifjúsági színdarabokat és verseket írt. Piroska dalai című regényében Szabolcska Mihály debreceni szerelmének történetét mesélte el. E napon Debrecenben született. 135 éve
 • 1874. jan. 16. Halász Lajos (1874–1947) újságíró, ügyvéd, politikus. Debrecenben jogot tanult. A Debreczeni Hírlap belső munkatársa. A Debreczeni Friss Újságba is írt. Nagyváradon a Szabadság munkatársa, 1899-től a Nagyváradi Napló szerkesztője, 1902-14-ben a Nagyváradi Friss Újság alapító szerkesztője. A Részvényes címmel közgazdasági napilapot alapított és szerkesztett. Egy elbeszéléskötete is megjelent Éjjel címmel (1898). E napon Makón született.
 • 1984. jan. 16. Hullay József (1921–1984) idegsebész, egyetemi tanár, az orvostudomány doktora e napon Debrecenben elhunyt. 30 éve
 • 1999. jan. 16. Debrecen. A Debrecen Plazában megnyílt a Merkur Spielothek szórakoztató központ. 15 éve
 • 1639. jan. 17. Szenczi Molnár Albert (1574– 1639) református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító e napon Kolozsváron elhunyt. 375 éve
 • 1729. jan. 17. Baranyi László (1729-1796?) író, fordító, 1760-63-ban Bihar megye delegáltjaként királyi testőr, 1764-től debreceni városi tanácsos, geográfiai munkák szerzője és humoros írások fordítója e napon Debrecenben született. 285 éve
 • 1849. jan. 18. Debrecen. Reggel 8 órakor mintegy 7-8.000, kaszákkal, öreg puskákkal, kardokkal felfegyverzett népfelkelő gyűlt össze a Szabadság téren. Innen a Salétromház előtti nagy térségre vonultak, ahol Besze János képviselő szónoklata után az önkéntesek letették az esküt Asbóth Lajos őrnagy, térparancsnok előtt. Ezután visszamentek a városháza elé, hogy az ott titkos ülést tartó képviselőház tagjai is lássák a próbamozgósítás eredményességét. Kossuth Lajos is üdvözölte az egybegyűlteket. 165 éve
 • 1969. jan. 18. Kaba. Felavatták a Meteor Áruházat. 45 éve
 • 1994. jan. 18. Debrecen. Megnyílt az ország első takarmányáruháza, a Purina-Hage Rt. Szalai Kálmán vállalkozó cégeként. 20 éve
 • 1994. jan. 21. Berettyóújfalu. A dicsőszentmártoni Népszínház vendégszereplésére került sor. Tamási Áron: A vitéz lélek című darabját játszották. 20 éve
 • 1899. jan. 22. Debrecen. Megkezdte működését a Debreceni Kereskedelmi Csarnok. Célja Debrecen és vidéke áru- és terményüzletének fejlesztése. Elnöke Máyer Emil lett. 115 éve
 • 1984. jan. 22. Bottyán János egyházi író, szerkesztő, debreceni református lelkész, a számos debreceni egyházi személyt bemutató Hitünk hősei című könyv szerzője e napon Budapesten elhunyt. 30 éve
 • 1994. jan. 22. Berettyóújfalu. Megnyílt Páll Antal korondi fazekasművész emlékkiállítása. 20 éve
 • 1999. jan. 22. Debrecen. Emlővizsgálati centrumot avattak a Domb utca 1. sz. alatt. 15 éve
 • 1999. jan. 23. Ujhelyi János (1941-1999) mikepércsi születésű író, filmdramaturg, rövid ideig az Alföld folyóirat színikritikusa e napon Budapesten elhunyt. 15 éve
 • 2004. jan. 23. Borbély Sándor irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő Debrecenben tanult az egyetemen és munkássága is kapcsolódik a városhoz. Az „Így élt” sorozatban Ady életéről írt gyermekeknek. Ady Endre életrajzát felnőttek számára is megírta. Világító álom címmel kiadta Gulyás Pál ifjúságnak szánt verseit. E napon Budapesten elhunyt. 10 éve
 • 1974. jan. 24. Furta. Népzenei citeraegyüttes alakult. Első vezetőjük Szabó József testnevelő tanár lett. 40 éve
 • 1999. jan. 25. Kalász László (1933-1999) költő, tanító, könyvtáros. A Kossuth Lajos tudományegyetemen tanult és egy ideig Hajdúszováton is tanított. E napon Szalonna településen elhunyt. (Bényei József szerint Budapesten halt meg.) 15 éve
 • 1999. jan. 25. Ligeti Mihály (1928-1999) egykori debreceni sportvezető e napon elhunyt. 15 éve
 • 1734. jan. 26. Keresztesi Pál (? - 1734) orvos, református lelkész, teológus e napon Debrecenben elhunyt. 280 éve
 • 1994. jan. 26. Debrecen. Az MTA Atommagkutató Intézetében üzembe helyezték a pozitronemissziós tomográf- (PET-) kamerát. 20 éve
 • 1919. jan. 27. Ady Endre (1877– 1919) a 20. sz. magyar költészet megújítója, a legnagyobb magyar költők egyike e napon Budapesten elhunyt. 95 éve
 • 1959. jan. 27. Papp Lajos (1899 - 1959) író, költő, publicista e napon Debrecenben elhunyt. 55 éve
 • 1974. jan. 27. Hajdúszoboszló. Szőnyi István festőművész hagyatékából kiállítás nyílt. 40 éve
 • Bakó Endre szerint 1846- 117. o.
 • 1984. jan. 27. Országh László (1907–1984) irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár 1957-ben újjászervezte a debreceni angol tanszéket és elindította a tanszék folyóiratát, angol évkönyvsorozatát Angol Filológiai Füzetek címmel. Szervező munkájának köszönhetően a tanszék az angol nyelv és irodalom művelésének nemzetközi műhelye lett. Bárczy Gézával együtt szerkesztette A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I-VII. kötetét, 1959-62, 5. kiad. Angol szótárait ma is forgatják. 1997-ben, Debrecenben saját összeállításában jelent meg személyi bibliográfiája. Róla nevezték el az egyetem központi épülete és az élettani intézet közötti sétányt. E napon Budapesten elhunyt. 30 éve
 • 1844. jan. 28. Ujházi Ede (1844–1915) színész egy debreceni színházi orvos fiaként már gyermekkorában megkedvelte a pályát. Franciából fordított vígjátékokat. Egy vidám darabot maga is írt a katonai életről A reggeli gyakorlat címmel (1909). Régi színészekről című, anekdotákat tartalmazó munkája Bródy Sándor előszavával jelent meg (1908). E napon Debrecenben született. 170 éve
 • 1909. jan. 29. Rácz Mihály (1844 - 1909) városi főjegyző, újságíró, költő, a Nagyvárad és a Szabadság című lapok alapítója e napon Nagyváradon elhunyt. 105 éve
 • 1949. jan. 30. Berettyóújfalu. Megalakult a Magyar-Román Társaság bihari csoportja. 65 éve
 • 1949. jan. 30. Körösszakál. Felavatták az FMSZ újjáépített kultúrházát. 65 éve
 • 1994. jan. 30. Debrecen. Hivatalosan megnyitották a debreceni Nagytemplomi (református) könyvesboltot (Piac u. 4-6.) 20 éve
 • 1999. jan. 30. Szendrey István (1928-1999) debreceni történész, nyugalmazott egyetemi tanár e napon Debrecenben elhunyt. 15 éve
 • 1999. jan. 30. Debrecen. A Tóth Árpád Gimnáziumban görög katolikus bált rendeztek. A második világháború után ez volt az első ilyen rendezvény. 15 éve
 • 1804. jan. 31. Bajza József (1804-1858) költő, irodalomtörténész, szerkesztő, politikus, a reformkor irodalmának nagy alakja 1849 tavaszán Debrecenben tartózkodott és itt szerkesztette a Futár című lapot, amelyből egyetlen szám jelent meg. E napon Szücsi településen született. 210 éve
 • 1949. jan. 31. Hajdú megye. Összegezték a földreform végrehajtásának eredményeit. Az alábbi településeken osztottak földet: Debrecen, Balmazújváros, Egyek, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Józsa, Kaba, Mikepércs, Nádudvar, Püspökladány, Tetétlen, Téglás, Tiszacsege, Vámospércs. 65 éve
 • 1974. jan. 31. Debrecen. Új könyvesbolt nyílt a Csapó utcán. 40 éve
 • 1994. jan. 31. Debrecen. Megkezdték a munkát az új vérellátó állomáson. 20 éve

 

FEBRUÁR

 

 • 1814. febr. 1. Debrecen. Létrejött Debrecen és Nagyvárad közös színtársulata Sándorffy József 10 esztendőre szóló, Debrecennel kötött szerződésével. A színház főigazgatója és egyúttal mecénása gróf Rhédey Lajos lett. 200 éve
 • 1894. febr. 1. Hajdúhadház. Megnyílt a községi óvoda. 120 éve
 • 1959. febr. 1. Debrecen. Az Arany Bikában olimpiai napot rendeztek. Az ország több nagy városában tartottak hasonlót élsportolók részvételével. 55 éve
 • 1999. febr. 1. A Debreceni Állategészségügyi Intézet fennállásának 50. évfordulóján felavatták az első igazgató, Hajdú Gusztáv emléktábláját. 15 éve
 • 1949. febr. 2. Debrecen. Megnyílt az első Állami Áruház, a volt Benyáts-üzlet. 65 éve
 • 1829. febr. 3. Orbán Balázs (1829 - 1890) etnográfiai és geográfiai író, politikus, Újfalu követe e napon Lengyelfalván született. 185 éve
 • 1849. febr. 4. Debrecen. Kossuth Lajos elrendelte a debreceni dohánygyár katonai kórházzá történő átalakítását. 165 éve
 • 1919. febr. 4. Déri Gyula (1854–1919) író, hírlapíró, 1875-ben a Debreczeni Ellenőr belső munkatársa volt. A cigányok Európában címmel 1908-ban jelent meg háromkötetes munkája. E napon Budapesten elhunyt. 95 éve
 • 1934. febr. 4. Debrecen. A Déri Múzeum mindkét termében a Debreceni Ady Társaság képzőművészeti osztályának kiállítása nyílt. Csók István – aki maga is kiállított – a következőt írta a tárlatról: “ezeknek a festőknek az összefogása és a debreceni művészeti élet kezükbe kerülése még sok dicsőséget szerezhet Debrecennek”. 85 éve
 • 1809. febr. 5. Ercsei Dániel (1744?–1809) egyházi író, református lelkész, a Debreceni Református Kollégium diákja, köztanító és szenior e napon Mezőtúron elhunyt. 205 éve
 • 1914. febr. 5. Kiss Sándor, É. (1914 – 1984) pedagógus, nyelvész e napon Hajdúhadházán született. 100 éve
 • 1949. febr. 5. Debrecen. Megszervezték a Magasépítési Építőipari Vállalatot – közölte a Tiszántúli Néplap. 65 éve
 • 1994. febr. 5. Debrecen. A városban tartották a Nemzetközi Családév rendezvénysorozat magyarországi megnyitóját. A Debreceni Református Kollégiumban ebből az alkalomból tanácskozásra került sor „Az istenhívő ember családképe” címmel. A Csokonai Színházban rendezett ünnepség díszvendége a köztársasági elnök, Göncz Árpád volt. 20 éve
 • 1819. febr. 6. Pétery Károly (1819–1877) író, Madách Imre barátja. Iskoláit a debreceni kollégiumban kezdte. Két regénye és egy tanulmánya jelent meg a jezsuitákról, a többi kéziratban maradt. Használta a Névtelen és Péter Károly írói neveket is. E napon Mezőtúron született. 195 éve
 • 1899. febr. 6. Liszt Nándor (1899–194?) költő, újságíró, szerkesztő e napon Tetétlenen született. Debrecenben a Fehér Újság, a Debreczeni Újság, ill. a Debreczeni Újság – Hajdúföld szerkesztője, belső munkatársa. A Selmeci bál c. operetthez ő írt dalszövegeket. Hányféleképpen mehet egy juhász a szamáron? címmel briliáns Petőfi-paródiát alkotott. A nyilasokat szolgáló háborús bűnösként nyoma veszett. (Bakó Endre, 2012:119) 115 éve
 • 1929. febr. 6. Pongrácz Szigfrid (1872 – 1929) szobrász, a debreceni Kossuth-szobor egyik alkotója e napon Budapesten elhunyt. 85 éve
 • 1999. febr. 6-7. Debrecen. Az Országos tollaslabda bajnokságot a városban tartották. Férfi párosban a Károlyi Ákos, Bánhidi Richárd (Debreceni Tollaslabda Club), vegyes párosban a Fórián Csilla, Károlyi Ákos (DTC) kettős első helyen végzett. 15 éve
 • 1994. febr. 8. Debrecen. Xaver Varnus magyar származású, akkor még amerikai orgonaművész hangversenyt adott a Bolyai utcai református templomban. 20 éve
 • 1954. febr. 9. Gulyás József (1885–1954) debreceni születésű író, irodalomtörténész, tanár. Debrecenben érettségizett, itt szerzett magántanári címet és 1927-től a XVIII. századi magyar irodalmat tanította. E napon Sárospatakon elhunyt. 60 éve
 • 1999. febr. 9. Debrecen. A holland PSO-program (a kelet-közép-európai gazdaságfejlesztést célzó együttműködés) zárószemináriumát tartották. Jelen volt a Holland királyság magyarországi nagykövete, Eric F. Dh. Niehe is. 15 éve
 • 1994. febr. 10. Debrecen. A Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelyének Hajdú-Bihar megyei tagozata alakuló ülését tartotta. 20 éve
 • 1864. febr. 11. Balassa József (1864-1945) nyelvtudós, műfordító, 1892-96 között a debreceni főreáliskola tanára. 1920-40 között a Magyar Nyelvőr főszerkesztője volt. E napon Baján született. 100 éve
 • 1994. febr. 11. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelyének Hajdú-Bihar megyei tagozata – adta hírül a Hajdú-Bihari Napló. 20 éve
 • 1999. febr. 11. Debrecen-Pallag. A Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola falán emléktáblát avattak Wass Albert erdélyi író halálának évfordulóján. Aznap a Református Kollégium dísztermében irodalmi műsort tartottak. 15 éve
 • 1934. febr. 12. Londesz Elek (1868 – 1934) debreceni születésű író, újságíró e napon Budapesten elhunyt. 80 éve
 • 1949. febr. 13. Hajdúszoboszló. A képviselő-testület elhatározta a Néphivatal felállítását, amely az ügyintézés megkönnyítését szolgálta. 65 éve
 • 1984. febr. 13. Kapusi Imre (1934– 1984) hajdúböszörményi születésű újságíró, filmíró, TV-riporter. Első írásai Debrecenben jelentek meg. Legnagyobb sikereit a böszörményi tanyavilágról készített dokumentumfilmjeivel aratta. E napon Budapesten elhunyt. 30 éve
 • 1794. febr. 14. Sebestyén Gábor (1794–1864) író, jogász. Debrecenben és Hajdúböszörményben is tanult. 1823-1832 között 15 füzetben adta ki a legkedveltebb magyar nóták gyűjteményét. E napon Debrecenben született. 220 éve
 • 1819. febr. 14. Békési Péter író, 1850-től a debreceni református leányiskola tanítója, sok tankönyv és ismeretközlő mű, például a 15 kiadást megért „Ó- és új szövetségi szent történetek” szerzője e napon Karcagon született. 195 éve
 • 1839. febr. 14. Kovács Gyula, E. (Ecsedi) (1839–1899) költő, színész. Négy évig a debreceni kollégium diákja volt, majd itt állt be színésznek Láng Boldi társulatába. Első szerepét 1856. aug. 17-én játszotta. A debreceni első magyar nyelvű színi előadás 100. évfordulója tiszteletére alkalmi verset írt Emlékezzünk régiekről címmel a Csokonai Kör megbízásából, amelyet 1898. nov. 29-én a díszülésen adott elő. Összegyűjtött versei 1900-ban jelentek meg. Lefordította Schiller: Don Carlos c. művét (1881) és francia drámákat. E napon Gébén született. 175 éve
 • 1884. febr. 14. Mezey Sándor (1884 - 1968) író, költő, műfordító, publicista, jogász, ügyvéd e napon Nádudvaron született. 130 éve
 • 1854. febr. 15. Hajnóczy Raymond József (1854–1931) író, pedagógiai író, tanár. Középiskolában Derecskén és Debrecenben is tanult. Debrecenben kezdett el írni. A Debreczeni Ellenőr és a Délibáb c. lapok közölték írásait. Egy adalékot készített Derecske történetéhez címmel (1879). Névtelenül népszerű falusi történeteket adott ki. E napon Derecskén született. 160 éve
 • 1899. febr. 15. Debrecen. A Debreceni Hírlap szerkesztőségi cikkben sürgeti közkönyvtárak létesítését. 115 éve
 • 1924. febr. 15. Csabai Tibor (1924 - 1959) irodalomtörténész, főiskolai tanár e napon Debrecenben született. 90 éve
 • 1879. febr. 16. Sipos Béla (1879–1919) újságíró. A Debreceni Református Kollégium jogakadémiáján tanult, de nem fejezte be. A függetlenségi párti Debreczen újságírójaként kezdte a pályát. 1903-ban ő lett Ady Endre utódja a Nagyváradi Naplónál, majd két és fél év múlva újra Debrecenben dolgozott. Szerkesztette a Debreceni Főiskolai Lapokat (1898-99), a Debreczeni Független Újság c. napilapot (1905-08), amelyben sok írást közölt barátjától, Ady Endrétől. 1908-ban megalapította a napi Esti Hírlapot és 1902-ben néhány hónapig a napi Színházi Újságot is szerkesztette. E napon Belényesen született. 135 éve
 • 1919. febr. 16. Ártánd, Hosszúhát, Mezősas, Sáp. Megalakult a Földműves Szegények Tanácsa. 95 éve
 • 1984. febr. 16. Arany Sándor (1899 – 1984) talajvegyész, Kossuth-díjas, a mezőgazdasági tudományok doktora, a hortobágyi szikesedés kutatója e napon Debrecenben elhunyt. 30 éve
 • 1949. febr. 18. Hajdú-Bihar megye. Zsírbeszolgáltatást szabotáló kulákokat és henteseket vettek őrizetbe a Tiszántúli Néplap közlése szerint. Ezt követően kulákokat, kulákbarátokat tartóztattak le. 65 éve
 • 1994. febr. 18. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen megkezdődött az I. Országos Orvostanhallgató Konferencia. Február 20-án ért véget. 20 éve
 • 1719. febr. 19. Szilágyi Sámuel (1719 – 1785) református püspök, író, kollégiumi tanár, polihisztor e napon Debrecenben született. 295 éve
 • 1819. febr. 19. Péchy Mihály (1755 – 1819) álmosdi születésű építész, mérnökkari tábornok, a Nagytemplom és a Református Kollégium tervezője e napon Fejérszék településen elhunyt. 195 éve
 • 1864. febr. 19. Aranyi István (1793-1864) református lelkész, teológiai író, a debreceni főiskolán a hit- és egyháztörténelem és a gyakorlati lelkésztan tanára e napon Debrecenben elhunyt. 150 éve
 • 1939. febr. 19. Dr. Nagymajtényi Ferenc debreceni korcsolyázó bajnok Budapesten mindhárom távon megnyerte az országos vidéki bajnokságot. 75 éve
 • 1969. febr. 19. Szabó István (1898-1969) agrártörténész, a KLTE nyugalmazott egyetemi tanára, az MTA tagja (l. 1941–49), a történelemtudományok doktora (1957) e napon Budapesten elhunyt. 45 éve
 • 1844. febr. 20. Munkácsy Mihály (1844 – 1900) festőművész, a Déri Múzeumban kiállított Trilógia alkotója e napon Munkácson született. 165 éve
 • 1859. febr. 20. Irinyi József (1822 – 1859) újságíró, műfordító, politikus, a a hosszúpályi kerület országgyűlési képviselője e napon Pesten elhunyt. 155 éve
 • 1964. febr. 20. Rátkai Károly (1895–1964) író, újságíró a debreceni egyetemen tanult. Megírta a hajdúszoboszlói partikuláris iskola történetét (Debrecen, 1918). A két torony című művében regényszerűen dolgozta fel a mauthauseni foglyok életét (1945). E napon Budapesten elhunyt. 50 éve
 • 1969. febr. 21. Debrecen. Dohányipari laboratóriumot avattak. Aznap megnyitották a Gambrinusz Éttermet és a Lady ruházati üzletet. Este a Csokonai Színház bemutatta Illyés Gyula: Kegyenc című drámáját. 45 éve
 • 1854. febr. 23. Gáspár Imre (1854-1910) költő, író, műfordító, hírlapíró e napon Nagycsalomján született. 1885-89-ben a Debreczen c. napilap, 1890-91-ben az általa alapított Debreczeni Hírlap szerkesztője, 1893-tól a Debreczeni Ellenőr, majd 1894 nyaráig az általa alapított másik lap, a Debreczeni Reggeli Újság szerkesztője. Ez volt az első reggeli újság a városban. Csáky Károly írta róla, hogy „ő csinált a debreceni újságokból színes sajtót”. 160 éve
 • 1914. febr. 23. Debrecen. A Kereskedelmi és Iparkamara épületében, a görög katolikus püspökség által bérelt helyiségekben nagy erejű pokolgép robbant. 100 éve
 • 1974. febr. 23. Balmazújváros. Az amatőr színjátszók “Szóljatok játszók, regölők!” című versenyének területi döntőjét rendezték. A rendezvényen Borsod-Abaúl-Zemplén, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megyék együttesei vettek részt. 40 éve
 • 1879. febr. 25. Mészáros Károly (1829–1879) újságíró, szerkesztő, költő, humorista. Az ő kísérlete volt a debreceni Dongó című élclap. Debrecenben kezdte irodalmi munkásságát: egy 12 énekből álló elbeszélő költeményt írt Széchenyi István életéről (1860). Gyermekkönyvet, humoros munkát (Dongó fullánkok, 1861) és egy vásárfiának szánt művet is írt Debreceni Kis Tükör címmel. E napon Budapesten elhunyt. 135 éve
 • 1994. febr. 25. Debrecen. A Kelet-magyarországi Népfőiskolai Egyesület alakuló ülése. 20 éve
 • 1954. febr. 26. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Megnyílt a megyei panasziroda – közölte a Néplap (február 26., 3. p.). 60 éve
 • 1994. febr. 26. Debrecen. A Játsszunk operát! című általános és középiskolás vetélkedő megyei döntőjét rendezték. 20 éve
 • 1994. febr. 27. Debrecen. Felszentelték az Új Apostoli Egyház templomát. 20 éve
 • 1844. febr. 28. Téglás. A földművelők tiltakoztak földesúrnőjüknél az uradalmi tisztek erőszakossága ellen. Még ebben az évben rendezték a településen az úrbéri földek kérdését, amely az önálló paraszti gazdálkodás alapját jelentette. 170 éve
 • 1919. febr. 28. Debrecen. Megalakult az Egyetemi Alkalmazottak és Tisztviselők szakcsoportja. 95 éve
 • 1959. febr. 28. Thuróczy Gyula (1885–1959) színész, rendező e napon Debrecenben elhunyt. 1921-től játszott Debrecenben, ahol 1926–1937 között rendezett is. 55 éve
 • 1999. febr. 28. A Debreceni Konzervatórium Liszt termében fiatalok országos egyházzenei találkozójára került sor. 15 éve
 • 1999. febr. 28. Debrecen. Az országos tollaslabda csapatbajnokságot a Hajdú Gabona-DTC együttese nyerte. 15 éve

 

MÁRCIUS

 

 • 1899. márc. Debrecen határában befejeződött a szőlőtelepítés 3344 hold homokterületen. 115 éve
 • 1854. márc. 1. Pecz Samu (1854 – 1922) építész, műegyetemi tanár, a Debreceni Református Főgimnázium és a Kossuth utcai református templom tervezője e napon Pesten született. 160 éve
 • 1989. márc. 1. Biharkeresztes városi címet kapott. 25 éve
 • 1989. márc. 1. Hajdúhadháztéglás néven városi rangú település lett a korábban egyesített Hajdúhadház és Téglás. 25 éve
 • 1989. márc. 1. Hajdúdorog városi címet kapott. A település 1886-tól község, majd nagyközség lett, majd e naptól kezdve újra város. 25 éve
 • 1989. márc. 1. Nádudvar városi címet kapott. 25 éve
 • 1969. márc. 2. Debrecen. A Csokonai Színházból a Magyar Rádió először sugárzott egyenes adásban operahangversenyt. 45 éve
 • 1999. márc. 2. Püspökladány. Megkezdte a műsorsugárzást a második helyi – önkormányzati – televízió, a Daru TV. 15 éve
 • 1994. márc. 3. Hajdúdorog. Közoktatási megállapodást kötött a Görög Katolikus Püspöki Hivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 20 éve
 • 1994. márc. 4. Debrecen. Alekszij (II.) pátriárka, az Orosz Ortodox Egyház feje tiszteletére díszközgyűlést rendeztek a Debreceni Református Kollégiumban.
 • A nap másik eseménye: a Baumann Reisen Utazási Iroda és az olasz Cattolica város közös turisztikai kiállítását nyitották meg a Nagyállomáson. 20 éve
 • 1994. márc. 4-5. Hajdúszoboszló. A családok jelenéről és jövőjéről rendezett országos szimpóziumot a Kereszténydemokrata Néppárt. 20 éve
 • 1934. márc. 5. Dohy János (1934 - 2002) agrármérnök, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora, az MTA rendes tagja e napon Debrecenben született. 80 éve
 • 1939. márc. 5. Debrecen. Nyulason repülőtér épült, melyen a Debreceni Repülő Club motoros és vitorlázó sportrepülésre képez ki. 75 éve
 • 1999. márc. 6. Debrecen. Az Ispotály alapításának 470. évfordulóján emléktáblát avattak a MÁV Rt. Pályafenntartási Főnökség épületén. 15 éve
 • 1864. márc. 7. Sebestyén Gyula (1864–1946) etnográfus, irodalomtörténész. Középiskolái egy részét Debrecenben végezte. A magyar néprajztudomány irányítója volt mint a Néprajzi Társaság elnöke, a Magyar Népköltési Gyűjtemény és az Ethnográfia c. folyóirat szerkesztője. A magyar rovásírás elismert kutatója. Ő adta ki a legjelentősebb magyar regösének-gyűjteményt (1902). E napon Szentantalfán született. 150 éve
 • 1884. márc. 7. Lugossy József (1812 – 1884) nyelvész, orientalista, a Debreceni Református Kollégium tanára és könyvtárosa e napon Debrecenben elhunyt. 130 éve
 • 1944. márc. 7. „A DVSC birkózói megnyerték Magyarország birkózó bajnokságát” címmel tudósított a Debreczen Újság. 70 éve
 • 1949. márc. 7. Gút. Megnyílt az ország első erdei szakmunkásképző tanfolyama. 65 éve
 • 1909. márc. 8. Arday Ida (1863 – 1909) színésznő e napon Debrecenben elhunyt. A városban többször is fellépett. 105 éve
 • 1924. márc. 8. Gulyás József (1881–1924) debreceni születésű költő, a debreceni Bokréta Kör alapító tagja, újságíró e napon Gyulán elhunyt. 90 éve
 • 1989. márc. 8. Hajdúdorog városi rangot kapott. 25 éve
 • 1884. márc. 9. Budó Jusztin (1884 - 1943) levéltáros, történész e napon Nagylétán született. 130 éve
 • 1949. márc. 10. Berettyóújfalu. E napon jelent meg a Bihar Népe című politikai hetilap utolsó száma. 65 éve
 • 1964. márc. 10. Jakucs István (1882 – 1964) matematika-fizika szakos tanár, a Debreceni Református Kollégium igazgatója, Debrecen és környéke meteorológiai adatainak gyűjtője e napon Debrecenben elhunyt. 50 éve
 • 1969. márc. 10. Stolp Ödön (1877 – 1969) mezőgazdász, a debreceni Mezőgazdasági Akadémia nyugalmazott tanára, a növénynemesítés szakembere e napon Budapesten elhunyt. 45 éve
 • 1959. márc. 11. Fazekas Lajos (1895 – 1959) fazekas e napon Nádudvaron elhunyt. 55 éve
 • 1994. márc. 11. Debrecen. Átadták az új Vérellátó Állomást. A létesítmény építésze Gellér Ferenc. 20 éve
 • 1864. márc. 12. Váradi Szabó János (1783–1864) pedagógiai író. Debrecenben 1830-tól a salétromgyár felügyelője volt. A Debreceni Református Kollégium irányításában is részt vett. A hazabeli kisebb oskoláknak jobb lábra állítássokról […] adott közre egy munkát 1817-ben. Pestalozzi nevelési módszereivel is foglalkozott. E napon Debrecenben elhunyt. 150 éve
 • 1949. márc. 12. Hajdúböszörmény. Megjelent a Hajdúböszörményi Hírek című hetilap utolsó száma. 65 éve
 • 1999. márc. 12. Debrecen. A Víg Moziban az Európa Expressz című magyar film díszbemutatójára került sor. A filmet Horváth Csaba rendezte. 15 éve
 • 1969. márc. 13. Debrecen. E napon kezdődött a VI. szinkronfilmszemle. Március 15-én ért véget. A fődíjat a Nem félünk a farkastól című film nyerte. Szinkronrendező: Csákány Márta. 45 éve
 • 1799. márc. 13. Weszprémi István, Tsanádi, Csanády (1723 – 1799) orvos, orvostörténész e napon Debrecenben elhunyt. 215 éve
 • 1899. márc. 13. Kodolányi János (Telki, 1899. márc. 13. – Budapest., 1969. aug. 10.) író, publicista, kritikus, püspökladányi élményeit ismertető alkotó e napon Telki településen született. 115 éve
 • 1994. márc. 13. Derecske. Felavatták a Sportcsarnokot. 20 éve
 • 1864. márc. 14. Kürschák József (1864 – 1933) matematikus, a debreceni Reáliskola és a Műegyetem tanára e napon Budán született. 150 éve
 • 1899. márc. 14. Debrecen. Megjelenik a Debreceni Gazdasági Egyesület szakközlönye. 115 éve
 • 1929. márc. 14. Tóth András (1858 – 1929) szobrász, Tóth Árpád költő apja e napon Debrecenben elhunyt. 85 éve
 • 1894. márc. 14. Török József (1813 – 1894) orvos, természettudós, tanár e Debrecenben
 • napon elhunyt. 120 éve
 • 1799. márc. 15. Weszprémi István (1723-1799) orvostudományi szakíró, tudománytörténész, 1757-től a város orvosa, 1767-től tisztiorvos. Ő készítette el az első magyar orvostörténeti lexikont 4 kötetben: Succinta Medicorum Hungariae et Transylvaniae Biographia (1774-87). Ebben kb. 400Magyarországon és Erdélyben működő orvosról ír. Polihisztor volt. E napon Debrecenben elhunyt. 215 éve
 • 1859. márc. 15. Simonffy László (1795 - 1859) nemzetőr őrnagy (1848/49) e napon Debrecenben elhunyt. 155 éve
 • 1874. márc. 15. Kollányi Boldizsár (? 1874 - 1921) író, filozófus, Ady Endre barátja e napon Berettyóújfaluban született. 140 éve
 • 1939. márc. 15. Debrecen. Az Országzászlót, Nagy Sándor János művét avatták fel az akkori Magoss György, a mai Bem téren. 75 éve
 • 1949. márc. 15. Hajdúnánás. Leleplezték Petőfi Sándor mellszobrát. 65 éve
 • 1989. márc. 15. Balmazújváros. A település várossá avatásának alkalmából ünnepségeket tartottak. 25 éve
 • 1959. márc. 16. Haraszthy Lajos (1881–1959) költő, 1904-től debreceni újságíró a Szabadság c. lapnál, majd más városokban folytatta hírlapírói pályáját. 1901-ben jelent meg első verseskötete, a Virágfakadás, amit még két további kötet követett. Az 1906-ban Kaposvárott megjelent antológiához Ady Endre írt előszót. E napon Kiskundorozsmán elhunyt. 55 éve
 • 1799. márc. 17. Cetto Benedek piarista tanár, egyházi író, Debrecenben néhány évig a dogmatika theológia tanára e napon Tatán elhunyt. 215 éve
 • 1914. márc. 17. Debrecen, Hortobágy. A hortobágyi öntözőteleppel kapcsolatban héttagú bizottságot szerveztek. Elhatározták, hogy a rendelkezésre bocsátott 3000 kh-ból 2000 kh-t tógazdaságnak rendeznek be. A tó hasznosítására később bérlőt kerestek, akit köteleztek arra, hogy végezze el az általános fenntartó munkákat és bérleti díjként évente 600 q olcsó halat adjon a városnak. 100 éve
 • 1889. márc. 18. Mészáros Ede (1889–1964) klasszika-filológus, 1940-től Debrecenben egyetemi tanár. Maróthi György Csillagismertető című munkáját ő fordította latinból magyarra. E napon Fehértemplomban született. 125 éve
 • 1994. márc. 18. Debrecen. Az Európa-nap rendezvényeit tartották. A KLTE díszudvarán az Európai Közösség országait bemutató állandó kiállítás nyílt.Aznap kezdődött a fogorvostan-hallgatók országos találkozója, amely március 20-ig tartott. 20 éve
 • 1994. márc. 18. Nádudvar. Rendőrőrsöt avattak. Kónya Imre belügyminiszter mondott beszédet. 20 éve
 • 1999. márc. 19-21. Debrecen. A Debreceni Jazznapokon elsőként lépett fel a debreceni Triola Dixieland Band. 15 éve
 • 1894. márc. 20. Kossuth Lajos (1802 – 1894) államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott küzdelem legnagyobb alakja e napon Turinban elhunyt. 120 éve
 • 1929. márc. 20. Varga József (1929–1993) irodalomtörténész, Ady Endre munkásságának kutatója és művei kritikai kiadásának egyik gondozója. E napon Debrecenben született. 85 éve
 • 1849. márc. 22. Kenézy Lajos (1818–1849) költő, tábori lelkész, fordító. A debreceni kollégiumban tanult, majd ugyanott angolt és franciát tanított. Debrecenben jelentek meg a versei 1846-ban. E napon Gyulán elhunyt. 165 éve
 • 1919. márc. 22. Debrecen. Megalakult az Egyetemi Hallgatók Szocialista Szakszervezete. 95 éve
 • 1994. márc. 22. Téglás. Aláírták a Hajdúsági Iparművek privatizációs szerződését. Boross Péter miniszterelnök és Szabó Tamás privatizációs miniszter is jelen volt. 20 éve
 • 1899. márc. 23. Debrecen. A színházban Leoncavallo: Bajazzók című operáját vitték színre. Ódry Lehel, a kor neves operaénekese is fellépett. Az előadásról a Debreczeni Hírlap másnapi (márc. 24-i) számában Ady Endre dicsérő kritikája jelent meg. 115 éve
 • 1994. márc. 23. Debrecen. A Magyar Nőorvostársaság 25., jubileumi kongresszusa kezdődött. A rendezvény március 25-ig tartott. 20 éve
 • 1999. márc. 23. Szilágyi II. Sándor (1922-1999), a DVSC egykori NB-I-es labdarúgó-csapatának játékosa e napon elhunyt. 15 éve
 • 1919. márc. 23. Hajdú-Bihar megye. A Tanácsköztársaság kezdete. 95 éve
 • 1999. márc. 24. Debrecen. A Nokia telekommunikációs világcég és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézete együttműködési megállapodást írt alá. 15 éve
 • 1914. márc. 25. A Debreczeni Torna Egylet (DTE) választmánya határozatot hozott a női torna beindításáról. (Debreczen Újság) 100 éve
 • 1949. márc. 25. Pallagon Mezőgazdasági Akadémia létesítéséről hozott határozatot a Minisztertanács. 65 éve
 • 1994. márc. 26. Debrecen. Az általános iskolás korú, hallássérült színjátszók országos találkozójára került sor. E napon kezdődött a Civitas Kör Társaság külpolitikai konferenciája, amely márc. 27-én ért véget. 20 éve
 • 1889. márc. 27. Dienes László (1889–1953) szerkesztő, könyvtáros, szociológus, egyetemi tanár volt. E napon Tokajban született. Debrecenben volt kollégiumi diák és itt kezdte jogi tanulmányait. Szabó Lőrinc emlékei szerint Simonyi úti családi házuk a haladó gondolkodású értelmiségi fiatalok találkozóhelye volt. Már 1913-ban megjelent Bevezető a szociálpolitika irodalmába című könyve. 125 éve
 • 1899. márc. 28. Debrecen. Ifj. Zivuska Jenő elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Teleki-pályázatát – 100 db aranyat – Az Ítélet című darabjával. 115 éve
 • 1969. márc. 28. Debrecen. Felavatták a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat debreceni gyáregységét. 45 éve
 • 1969. márc. 29. Debrecen. A Liszt Ferenc utcán épült színészotthont átadták rendeltetésének. 45 éve
 • 1974. márc. 29. Debrecen. A 109. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet Csokonai Vitéz Mihály kollégiumának névadó és kollégiumavató ünnepségét tartották. 40 éve
 • 1994. márc. 29. Debrecen. Megnyitották a rézfúvós és ütőhangszeres hallgatók és tanárok országos találkozóját és versenyét. A rendezvény március 31-én fejeződött be. 20 éve
 • 1999. márc. 29. Stetka Éva (1931-1999) debreceni költő, tanár, könyvtáros e napon Budapesten elhunyt. 15 éve
 • 1899. márc. 30. Went István (1899 – 1963) orvos, egyetemi tanár, a debreceni Élettani és Általános Kórtani Intézet igazgatója e napon Aradon született. 115 éve
 • 1994. márc. 30. Hajdúdorog. Megyei szakmai fórumot rendeztek „Iskolaszerkezet-váltás a megyében” címmel. 20 éve
 • 1844. márc. 31. Krecsányi Ignác (1844–1923) debreceni színiigazgató (1881-1885) e napon Margittán született. Magyar szerzők darabjaiból elsőként rendezett ciklust. Korszakának előadásait igényes rendezés, gondos színészvezetés, művészi tudatosság jellemezte Debrecenben. 170 éve
 • 1974. márc. 31. Debrecen. A Csokonai Színház Operatársulata bemutatta Verdi: Attila című operáját. 40 éve

 

 

 

ÁPRILIS

 

 • 1659. ápr. Czeglédi Pál (1659-1712) költő, 1710-től debreceni református lelkész, teológus ebben a hónapban Kassán született. 355 éve
 • 1899. ápr. Debrecen. Bosznay István és Bakos Tibor festményeit kiállították a Műcsarnok tavaszi tárlatán. 115 éve
 • 1934. ápr. Debrecen. Krupinszky László a Magoss György téren kerámiaüzemet alapított. 75 éve
 • 1969. ápr. 1. Debrecen. Filatéliai bolt nyílt. 45 éve
 • 1999. ápr. 1. Nyíradony. Megnyílt az „Álláspont” Információs Ház. 15 éve
 • 1994. ápr. 2. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen a Fidesz kétnapos Narancs-fesztiválja kezdődött. 20 éve
 • 1764. ápr. 3. Domokos Márton (? – 1764) debreceni főbíró e napon Debrecenben elhunyt. 250 éve
 • 1974. ápr. 3. Kertész Andor egyetemi tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem algebrai és számelméleti tanszékének vezetője e napon Budapesten elhunyt. 40 éve
 • 1864. ápr. 4. Sebestyén Gábor (1794–1864) író, jogász. Debrecenben és Hajdúböszörményben is tanult. 1823-1832 között 15 füzetben adta ki a legkedveltebb magyar nóták gyűjteményét. E napon Pesten elhunyt. 150 éve
 • 1899. ápr. 4. Éber János (1899–?) irodalomtörténész, 1938 telétől Debrecenben gyakorlógimnáziumi tanár e napon Budapesten született. 115 éve
 • 1974. ápr. 5. Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar megye. Megyei kórustalálkozót rendeztek. 40 éve
 • Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar megye. Népitánc-együttesek megyei találkozójára került sor. 40 éve
 • 1974. ápr. 5-7. Debrecen. Hajdú diákszínjátszó napokat tartottak Budapest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye tizenöt színjátszó együttesének részvételével. 40 éve
 • 1994. ápr. 5. A Development Bridge Head Budapest-Debrecen-Maastricht Alapítvány debreceni irodát nyitott a hollandiai Maastricht-ban. 20 éve
 • 1954. ápr. 6. Hajdú-Bihar megye. Megalakult a Növényvédő Állomás. 60 éve
 • 1999. ápr. 6. A Debrecen Plazában Matáv Pont üzlet nyílt. 15 éve
 • 1944. ápr. 7. Hajdúszentgyörgy. A dohánypajtában felállították a debreceni zsidóság első túsztáborát. 70 éve
 • 1994. ápr. 7-9. Debrecen. A Középiskolás Diákok Országos Szövetsége (KÖSZ) diákankétját tartották Suli '94 címmel. 20 éve
 • 1914. ápr. 8. Némediné Dienes Éva (1914–2004) irodalomtörténész, tanár, könyvtáros. Debrecenben a Dóczy-intézetben érettségizett, magyar-német szakon végzett az egyetemen, majd 1938-tól 1949-ig a református Dóczy Gimnáziumban tanított. Egerbe került, de 1962-től Debrecenben, az egyetem könyvtárában dolgozott. A 11 kiadást megért XIX. századi irodalmi szöveggyűjtemény a gimnáziumok 3. osztálya számára c. munka társszerkesztője volt. Összeállította a Debreceni Szemle 1927-1944 repertóriumát és számos tanulmánya jelent meg a Könyv és Könyvtár köteteiben. E napon Debrecenben született. 100 éve
 • 1969. ápr. 8. Misoga László (1895–1969) színész e napon Budapesten elhunyt. 1929-től 1931-ig a debreceni színházban táncoskomikusként, jellemszínészként és kabaréjelenetekben lépett fel. 45 éve
 • 1969. ápr. 8-9. Debrecen. A középfokú tanintézetek első országos sportkonferenciáját rendezték. 45 éve
 • 1994. ápr. 8. Debrecen. Magyarországon először hajtottak végre szívizom-plasztikai műtétet a Debreceni Orvostudományi Egyetem II. Számú Sebészeti Klinikájának szívsebészeti centrumában. 20 éve
 • 1999. ápr. 9. Debrecen. A Csokonai Színház bemutatta Bohumil Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok című regényének színpadi változatát. 15 éve
 • 1999. ápr. 9. Hajdúböszörmény. Megnyílt a Környezet- és Természetvédő Szervezetek 9. Országos Találkozója, amely három napig tartott. 15 éve
 • 1999. ápr. 10. A Debreceni népi együttes I. cuháréja (vidám összejövetele). 15 éve
 • 1849. ápr. 11. Debrecen. Először tartottak színházi előadást a sebesült honvédek javára. Don Caesar címmel egy 4 felvonásos drámát adtak elő. 165 éve
 • 1994. ápr. 11. Berettyóújfalu. Megkezdődött a finn kulturális napok rendezvénysorozata. 20 éve
 • 1844. ápr. 12. Debrecen. A Szív utcában megnyílt az első óvoda. 170 éve
 • 1969. ápr. 12. Debrecen. Megnyílt a Debreceni Ruhagyár mintaboltja. 45 éve
 • 1979. ápr. 12. Juhász Izabella (1923–1979) debreceni irodalomtörténész, könyvtáros, bibliográfus. Összeállította édesapja, Juhász Géza munkásságának bibliográfiáját (1971) és a Juhász Géza Emlékkönyvet (1975). A debreceni Ady Társaság bibliográfiáját is elkészítette (1977). E napon Debrecenben elhunyt. 35 éve
 • 1949. ápr. 13. A Debreceni Torna Egyletet (DTE) a belügyminiszter rendeletével feloszlatta. 65 éve
 • 1974. ápr. 13. Debrecen. A Magyar Madártani Egyesület debreceni csoportja április elején megalakult – közli e napon a Hajdú-Bihari Napló.E napon felavatták az Irinyi Jánost és Irinyi Józsefet ábrázoló domborműveket, Meszes Tóth Gyula szobrászművész alkotásait. Ezeket a Református Kollégium falán helyezték el. 40 éve
 • 1999. ápr. 13. Molnár László (1923-1999) ideggyógyász professzor, a Debreceni Orvostudományi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára e napon elhunyt. 15 éve
 • 1804. ápr. 14. Dobos János (1804–1887) egyházi író, református lelkész e napon Óbudán született. A debreceni zsinaton is részt vett. Harcolt a protestáns unióért. A Bibliai történetek című munkája nyolc kiadást ért meg. Debrecen környékén 26 népdalt gyűjtött. 210 éve
 • 1849. ápr. 14. Debrecen. Az országgyűlés kimondja a Habsburgok trónfosztását, Kossuth Lajost kormányzóelnökké választja. 165 éve
 • 1909. ápr. 14. Komoróczy György (1909 – 1981) történész, levéltáros, a történettudomány kandidátusa e napon Kapnikbányán született. 105 éve
 • 1919. ápr. 14. Debrecen. A Városi Képtár megnyílt a volt Gazdasági Tanoda épületében. 95 éve
 • 1999. ápr. 14. Debrecen. Az amerikai (USA) képviseletei irodáját átadták a Városházán. Jelen volt Göncz Árpád köztársasági elnök, Chikán Attila gazdasági miniszter és Peter Tufo, az USA budapesti nagykövete. 15 éve
 • 1844. ápr. 15. Debrecen. “Építészeti bizottmányt” alakítottak a főbíró irányításával a városrendezéssel kapcsolatos ügyek kivizsgálására. 170 éve
 • 1849. ápr. 16. Debrecen. Felszentelték az első honvéd vadászezred zászlaját a Nagytemplom előtt. A zászlóanya Kossuth Lajos felesége volt. 165 éve
 • 1939. ápr. 16. Debrecen. Katona Gyula bemutatkozó kiállítását nyitották meg az Arany János u. 39. sz. alatt. 75 éve
 • 1999. ápr. 16. Debrecen. A Csokonai Színház Stúdiószínpada bemutatta Morti Vitzki dán szerző A világítótorony című színművét. A darabot a dán Henriette Holm Nielsen rendezte. 15 éve
 • 1974. ápr. 17-20. Debrecen. Országos egyetemi színjátszó fesztivált rendeztek a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 40 éve
 • 1999. ápr. 17. Hajdú-Bihar megye, Debrecen. Az országos Weöres Sándor gyermekszínjátszó-fesztivál megyei döntőjét Debrecenben tartották. 15 éve
 • 1999. ápr. 17-18. Debrecen. A Magyar Független Film- és Videószövetség (MAFIZ) és a Több Szem Pont Kulturális Egyesület filmfesztiválját tartották. 15 éve
 • 1994. ápr. 18. Téglás. Megnyílt az amatőr képzőművészek megyei tárlata. 20 éve
 • 1994. ápr. 21. Debrecen. A Múlt és Jövő c. folyóirat zsidó-református különszámát mutatták be a Református Kollégium dísztermében. A nap másik kulturális eseménye volt a középiskolás diákok megyei tavaszi tárlatának megnyitója a Brassai Sámuel Szakközépiskola galériájában. 20 éve
 • 1949. ápr. 22. Komádi. Átadták a forgalomnak az új Sebes-Körös hidat. 65 éve
 • 1994. ápr. 22. Debrecen. Családi szép napok címmel rendezvénysorozatot szerveztek április 24-ig. Az első napon tudományos ülést tartottak. 20 éve
 • 1994. ápr. 22. Pocsaj. Felavatták az általános iskolai tornatermet. 20 éve
 • 1849. ápr. 23. Debrecen. Kossuth Lajosnak a kormánybiztosokhoz és a főispánokhoz intézett körlevelét, továbbá a függetlenségi nyilatkozatot a közgyűlésben együtt felolvasták és jegyzőkönyvbe foglalták Poroszlay Frigyes polgármester irányításával. A közgyűlés az alábbi végzést hozta: „…az ünnep tartására folyó hó 29-ét kitűzvén, az ünnepély körüli részletes intézkedés, valamint a város részéről ez alkalommal teendő ajánlat módja iránt véleményadásra a tanács bízatott meg. Addig is a függetlenségi oklevél a végett, hogy minden családfőnek egy példány adathassék, 4000 példányban kinyomtatni rendeltetett.” Az ünnepségre és a 16 oldalas füzetek szétosztására egyaránt sor került. 165 éve
 • 1919. ápr. 23. Debrecen. A román hadsereg megszállta a várost. 95 éve
 • 1999. ápr. 23. Debrecen. "A református közoktatásügy szereplőinek felelőssége iskoláink életében” címmel országos tanácskozást rendeztek a Debreceni Református Kollégiumban. 15 éve
 • 1999. ápr. 23. Debrecen. Égerházi Imre debreceni festőművész gyűjteményes kiállítását megnyitották a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban. 15 éve
 • 1999. ápr. 23. Földes. A Hajdú Vidék Református Egyházmegye lelkipásztorainak és polgármestereinek találkozóját tartották. 15 éve
 • 1984. ápr. 24. Zám Tibor (1929– 1984) író, szociográfus, ártándi alkotó (1929-1948) e napon Debrecenben elhunyt. Bakó Endre kutatásai szerint ápr. 25-én halt meg. 30 éve
 • 1989. ápr. 24. Hódos Imre (1928 – 1989) hajdúnánási születésű birkózó, többek között a DVSC sportolója e napon Budapesten elhunyt. 25 éve
 • 1999. ápr. 24. Biharkeresztes. A várossá nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából ünnepségeket rendeztek. Felavatták Osváth Pál (1831-1908) mellszobrát. 15 éve
 • 1919. ápr. 25. Kaba. Este 9 órakor a román csapatok 96 ágyúlövést adtak le a községre. Másnap utcai harcok voltak. A fürdőt és a református templom tornyát lőtték ágyúkkal. A magyar csapatok Tetétlen felé visszavonultak. A román betörésnek számos polgári és katonai áldozata volt. 95 éve
 • 1749. ápr. 27. Gáti István (1749–1843) költő, református lelkész, az első magyar gyorsírási rendszer megteremtője e napon Mándon született. 1782-ig Debrecenben tanult. 265 éve
 • 1909. ápr. 27. Szabó Krisztina (1823– 1909) színésznő e napon Debrecenben elhunyt. 105 éve
 • 1969. ápr. 27. Debrecen. Megjelent a Vendéglátóipari Vállalat “Teríték” című üzemi lapjának első száma. 45 éve
 • 1974. ápr. 27. Debrecen. Táncház nyílt a Kossuth u. 1. sz. alatt. 40 éve
 • 1994. ápr. 27. Bihartorda. Átadták az Ezüstkalász Mezőgazdasági Szövetkezet fejőházát. 20 éve
 • 1999. ápr. 27. Hajdúböszörmény. Felavatták a General Electric (GE) Lighting Tungsram Rt. Vákuumtechnikai Alkatrész- és Gépgyárának új üzemcsarnokát. 15 éve
 • 1794. ápr. 28. Jósika Miklós (1794–1865) író, a magyar történelmi regény megteremtője, első mestere Pesten, 1836-ban megjelent Abafi című regényével. 1849. jan. 6-án jött Debrecenbe. A Cegléd utcában Révész Bálintnál lakott (ma: Kossuth u. 13.). Debrecenben részt vett a Közlöny című lap politikai irányításában. 28 kötetben jelent meg munkáinak gyűjteményes kiadása (1901–1911). E napon Tordán született. 220 éve
 • 1844. ápr. 28. Széll Farkas (1844–1909) jogi író, történész. 1895 és 1900 között a Csokonai Kör elnöke volt. Számos régészeti tárgyú cikket is közölt. Egy XVI. századi kódex históriás énekeit is közzétette 1884-ben. Ez a róla elnevezett Széll-kódex anyaga. Debrecen történetének verses leírását is megjelentette. E napon Hódmezővásárhelyen született. 170 éve
 • 1849. ápr. 28. Debrecen. Kossuth Lajos rendeletet adott ki a salétromtermelés fokozására. „…a salétrom-termelők s családjaik a termelés ideje alatt ezennel minden közmunkától és nemzetőri s népfelkelési szolgálattól felszabadíttatnak…” – írta a Közlöny 1849. május elsején. (341. p.) A salétrom volt a lőszerek egyik alapanyaga, a salétromgyártás hazai központja pedig Debrecen. 165 éve
 • 1959. ápr. 28. Hankiss János (1893–1959) irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Helicon és a Debreceni Szemle szerkesztője, a Debreceni Nyári Egyetem szervezője, tudományos kutató és könyvkiadó, aki sokat tett Debrecen külföldi elismertségéért is, a Sorbonne tiszteletbeli professzora és a francia becsületrend birtokosa e napon Budapesten elhunyt. 55 éve
 • 1994. ápr. 28. Hajdúszoboszló. A Közgazdasági Szakközépiskola parkjában felavatták az 1660-as török dúlás áldozatai előtt tisztelgő emlékharangot, Oborzil Edit iparművész alkotását. 20 éve
 • 1994. ápr. 28. Polgár. Új gyógyszertárt avattak. 20 éve
 • 1799. ápr. 29. Táncsics Mihály (1799–1884) író, publicista, politikus 1849 januárjában járt Debrecenben a kormánnyal. A Munkások Újságja című lapjából három számot itt szerkesztett, de ezt betiltották, mert nem tette le a készpénzbiztosítékot az új sajtótörvény szerint. Új lapot indított Debreczeni Vásárfia címen, amelyből egy számot adott ki. Tervezett egy politikai röpiratot is Forradalom címen (erről Bényei József talált ellentmondó adatokat, 2009:391). Debrecenben a Cegléd utcán lakott. Itteni tartózkodásáról életrajzaiban is hírt adott. E napon Ácsteszéren született. 215 éve
 • 1849. ápr. 29. Debrecen. A függetlenség kikiáltása alkalmából ünnepi istentiszteleteket tartottak. A Nagytemplomban Kossuth Lajos és családja is jelen volt. Megemlékeztek a nagysallói győzelemről is. A Szabadság téren népgyűlést tartottak, ahol – többek között – felszólalt Besze János és Könyves Tóth Mihály. Este a szeles időjárás miatt nem volt fáklyás felvonulás, viszont a házak ablakait gyertyával világították ki. 165 éve
 • 1954. ápr. 29. Debrecen. Megalakult a Magyar Földrajzi Társaság tiszántúli osztálya. 60 éve
 • 1974. ápr. 29. Debrecen. Az amatőr színjátszók “Szóljatok, játszók, regölők!” című folklórvetélkedőjének országos döntőjét rendezték. A műsort a Kossuth Rádió is közvetítette. 40 éve
 • 1994. ápr. 29. Bakonszeg. Felavatták a vám- és pénzügyőrség üdülőtelepét. 20 éve
 • 1994. ápr. 29. Berettyóújfalu. Új játszóteret avattak. 20 éve
 • 1909. ápr. 30. Simonffy Sándor (1826- 1909) honvéd hadnagy (1848/49), levéltáros e napon Debrecenben elhunyt. 105 éve
 • 1969. ápr. 30. Hajdúnánás. Felavatták a 125. sz. szakmunkástanuló-intézetet. 45 éve

 

MÁJUS

 • 1894. máj. 1. Földes. Megnyílt a gyermekmenedékház. 120 éve
 • 1894. máj. 1. Nádudvar. Megnyílt a községi óvoda. 120 éve
 • 1879. máj. 1. Farkas Imre (1879–1976) költő, operettíró, zeneszerző, a Csokonai Kör tagja e napon Debrecenben született. 135 éve
 • 1949. máj. 1. Debrecen. Felavatták a nagyerdei VAOSZ-üdülőt. Május elsejét közel 100 000 ember ünnepelte a városban. E napot 1949. ápr. 22-én a kormány nemzeti ünneppé nyilvánította. 65 éve
 • 1959. máj. 1. Matei Aurél (1908–1959) debreceni születésű szobrász e napon Budapesten elhunyt. 55 éve
 • 1974. máj. 1. Debrecen. Híradó mozi nyílt. 40 éve
 • 1934. máj. 2. Sebők Vilma (1934–2010) költő, könyvtáros, bibliográfus. Verseit többek között az Alföld című antológia is közölte 1967-ben. Ő készítette el az Alföld című irodalmi folyóirat repertóriumát négy kötetben 1950-től 1999-ig. E napon Balmazújvároson született. 80 éve
 • 1914. máj. 3. Debrecen. Ünnepélyesen leleplezték a város főterén a Kossuth-szoborcsoportot, Margó Ede és Pongrácz Szigfrid alkotását. 100 éve
 • 1999. máj. 3. Debrecen. A Skizo Szellemi Műhely az I. debreceni művirág karnevállal tiltakozott a giccskultusz ellen. 15 éve
 • 1949. máj. 4. Ártánd. Beiktatták tisztségébe Bihar megye első női főjegyzőjét, Csordás Irént.  65 éve
 • 1949. máj. 5. Debrecen. A Debreceni Írók munkaközössége megalakult. 65 éve
 • 1904. máj. 5. Jókai Mór (1825–1904) regényíró, több debreceni tárgyú regény, elbeszélés szerzője e napon Budapesten elhunyt. 110 éve
 • 1849. máj. 7. Szivos Béla (1849–1912) író, hírlapíró e napon Szoboszlón született. Novelláiban szoboszlói embereket ábrázolt. 165 éve
 • 1909. máj. 8. Debrecen. A Debreczen Újság cikket közölt a női sportról: „ … az utóbbi pár év alatt megtízszereződött a sportladyk száma.”  Az újságíró javasolja a sport-egylet svédtorna intézetek és a teniszpályák látogatását. 105 éve
 • 1949. máj. 8. Berettyóújfalu. Az újjáépített Berettyó-hidat átadták a forgalomnak. Aznap felavatták a közös épületben levő egészségházat és napközi otthont. 65 éve
 • 1949. máj. 8. Hajdúszoboszló. Tüdőbeteg-gondozó Intézetet avattak. 65 éve
 • 1989. máj. 8. Ferenczi Imre (1931–1939) balmazújvárosi születésű etnográfus a debreceni csapókerti, ill. Bocskai István Általános Iskolában tanított, majd dolgozott a Déri Múzeumban is. A szellemi néprajz foglalkoztatta. Ujváry Zoltánnal közös könyvükben a dramatikus hagyományokat dolgozták fel. E napon Szegeden elhunyt. 25 éve
 • 1954. máj. 9. Hajdú-Bihar megye. Megnyitották a Keleti-főcsatorna elkészült szakaszát. 60 éve
 • 1999. máj. 9. Kövér Béla (1916–1999) orvosprofesszor, a DOTE Gyermekklinikájának volt igazgatója e napon elhunyt. 15 éve
 • 1999. máj. 9. Szilassy Zoltán (1947–1999) irodalomtörténész, műfordító, kritikus, színháztörténész, a KLTE Angol Tanszékének docense e napon elhunyt. 15 éve
 • 1949. máj. 10. Debrecen. Felavatták az OTI-székházat a Bethlen utcán. Az ünnepségen Olt Károly népjóléti miniszter mondott beszédet. 65 éve
 • 1994. máj. 10. Debrecen. Holocaust-vagonkiállítás nyílt a Nagyállomás vakvágányán. 20 éve
 • 1864. máj. 11. Domby Márton (1778–1864) hosszúpályi születésű ügyvéd, Csokonai barátja e napon Pesten elhunyt. 150 éve
 • 1949. máj. 11. Debrecen. Elhelyezték az új Kórbonctani Intézet és a Pedagógiai Főiskola alapkövét. Jelen volt Ortutay Gyula külügyminiszter is. 65 éve
 • 1974. máj. 11. Hajdúszoboszló. Felavatták a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet új épületét. 40 éve
 • 1959. máj. 12. Gál Lajos, N. (1890–1959) biharnagybajomi születésű mezőgazdász, országgyűlési képviselő e napon elhunyt. 55 éve
 • 1944. máj. 13. Gulyás Pál (1899–1944) költőe napon Debrecenben elhunyt.1924-ben Hajdúböszörményben tanított, majd a debreceni Iparostanonc Iskolában kapott állandó beosztást. Alapító tagja volt a debreceni Ady Társaságnak, szerkesztője, majd főszerkesztője a népi írók lapjának, a Válasznak. 70 éve
 • 1954. máj. 13. Berettyóújfalu. Az Arany János Diákotthonban szimfonikus zenekar alakult a diákok rendszeres zeneoktatásának segítésére. 60 éve
 • 1969. máj. 13. Debrecen. Gulyás Pál-emléktáblát avattak a debreceni 109. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol a költő éveken át tanított mint tanonciskolai tanár. 45 éve
 • 1974. máj. 13. Debrecen. Ünnepi véradószervező napot rendeztek a térítésmentes véradó mozgalom 15. évfordulója alkalmából. 40 éve
 • 1994. máj. 13. Debrecen. A Magyar Foltvarró Céh első kiállítása a Kölcsey Művelődési Központban „Küldj egy szívet vagy virágot     Magyarországnak” címmel. 20 éve
 • 1999. máj. 13. Debrecen. A Cívis Hotels Rt. konferenciaközpontját felavatták. 15 éve
 • 1849. máj. 14. Debrecen. A Nagytemplomban letette az ünnepélyes esküt a kormányzó elnök – Kossuth Lajos - és új kormányának tagjai. A korabeli lapok tudósításaiból kiderül: a nép ezt az eseményt már nem fogadta olyan lelkesen, mint egy hónappal korábban a függetlenség kikiáltását. Az emberekhez eljuthatott az orosz intervenció híre. A kormány belső ellentéteit sem lehetett már tovább titkolni. 165 éve
 • 1899. máj. 14. Debrecen. Megalakul az Angol Klub. Elnöke Széll Farkas. 115 éve
 • 1949. máj. 14. Debreceni Írók Munkaközössége alakult. 65 éve
 • 1884. máj. 15. Nagy Zoltán (1884–1945) költő, kritikus, Tóth Árpád barátja e napon Érmihályfalván született. 130 éve
 • 1994. máj. 15. Balmazújváros. Emléktáblát avattak az egykori gettó helyén. 20 éve
 • 1899. máj. 17. Bihari Nagy Lajos (1899–1977) író, politikus, bojti tanító, Szabó Pál barátja e napon Bojton született. 115 éve
 • 1969. máj. 18. Debrecen. A Csokonai Színházban előadták Puccini: Pillangókisasszony című operáját olasz vendégművészek közreműködésével (Francesco Martini karmester, Desdemona Malvisi, Renato Gavarini, Angelo Romero és Franco Jederici énekesek). 45 éve
 • 1974. máj. 19. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Megkezdődött a Sárréti Napok rendezvénysorozata, amelyet a Hajdú-Bihar és Békés megyei közművelődési intézmények szerveztek. 40 éve
 • 1939. máj. 20. Debreceni tornászok sikeresen szerepeltek az országos egyéni bajnokságon. Mogyoróssy Győző lett a bajnok. 75 éve
 • 1999. máj. 20. A DVSC-Epona csapata nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. 15 éve
 • 1999. máj. 20. Debrecen. Égerházi Imre debreceni festőművész a Medgyessy-emlékmúzeumban látható gyűjteményes kiállításának mind a nyolcvan darabját a Déri Múzeumnak ajándékozta. 15 éve
 • 1994. máj. 21. Debrecen. A Tóth Árpád Gimnázium új épületének ünnepélyes alapkőletételére került sor. 20 éve
 • 1799. máj. 22. Csapó József (1734–1799) orvos, Debrecen főorvosa e napon elhunyt. 215 éve
 • 1849. máj. 23. Péczely József (Péczeli) (1789–1849) történész, a Református Kollégium tanára, az
 • első magyar irodalmi tanszékek egyikének megalapítója e napon Debrecenben elhunyt. 165 éve
 • 1944. máj. 23. Gulyás Pál (1899–1944) költőe napon e napon Debrecenben elhunyt. 70 éve
 • 1919. máj. 24. Balogh László (1919–1997) irodalomtörténész, író, költő, rádiós szerkesztő, Debrecenben a Szabadművelődési Felügyeleti Hivatal munkatársa, kultúraszervező és tanár, Ady Endre, Arany János kutatója e napon Debrecenben született. 95 éve
 • 1959. máj. 24. Berettyóújfalu. Megkezdte működését az ország legnagyobb gyermekvárosa. Az intézményt Arany Jánosról nevezték el. 55 éve
 • 1964. máj. 26. Debrecen. A Debreceni Agrártudományi Főiskolán háromnapos tudományos ülésszak kezdődött. A tanácskozás előadásait kiadványban is közzétették. 50 éve
 • 1959. máj. 28. Szathmári Imre (1881–1959), a Nemzeti Parasztpárt politikusa e napon Hajdúböszörményben elhunyt. 55 éve
 • 1999. máj. 28-30. Debrecen. Szomszédolás címmel nemzetközi gyermek-népitánc fesztivált rendeztek. 15 éve
 • 1504. máj. 29. Verancsics Antal (1504–1573) bíboros, esztergomi érsek, humanista történetíró e napon Sebenico-ban született. Debrecent Monumenta Hungaricae Historica című művében mint „Magyarország legnagyobb és leggazdagabb városát” említi. 510 éve
 • 1999. máj. 29. Debrecen. A Fontana nevű szabadidőközpontot átadták a Köntösgát-soron. 15 éve
 • 1949. máj. 30. Debrecen. Az „Apolló” Moziban megnyitásra került mozi-tárlatról hírt adott a Debreczen újság. 65 éve
 • 1999. máj. 30. Debrecen. Magyar ajkú zsidó hitközségek I. nemzetközi tanácskozását tartották. 15 éve
 • 1999. máj. 31. Debrecen. Megnyílt a Nagytemplom Galéria (a Református Könyvesboltban) régi magyar mesterek és kortárs művészek alkotásaival. 15 éve

 

JÚNIUS

 • 1699. jún. 1. Debrecen, Hortobágy. A város a mátai híd és a postaállomás mellett korcsmaházat állított fel. 315 éve
 • 1894. jún. 1. Kaba és Nádudvar között vasútvonalat nyitottak. 120 éve
 • 1929. jún. 1. Debrecen. A Városházán országos plakátművészeti tárlat kezdődött. 85 éve
 • 1934. jún. 1. Bura Károly (1881–1934) debreceni születésű cigányprímás, Bura Sándor bátyja e napon Budapesten elhunyt. 80 éve
 • 1969. jún. 1. Debrecen. Akvarisztikai kör alakult. 45 éve
 • 1934. jún. 2. Tóth József (1864–1934) debreceni születésű református lelkész e napon Körösladányban elhunyt. 80 éve
 • 1944. jún. 2. Debrecen. Szőnyegbombázás kezdődött: a déli városrész elpusztult, több mint 1000 ember meghalt. 70 éve
 • 1999. jún. 2. Debrecen. A Medgyessy Ferenc Gimnáziumban leleplezték a névadó portrészobrát, Pózner Gábor alkotását. 15 éve
 • 1934. jún. 3. Debrecen. A Debreczen Újság hírt adott az első magyarországi Stadion elkészültéről. A Nagyerdőn épült. Egyúttal elkezdődtek a „Debreceni Ünnepi Hét” nagyszabású sport- és kulturális rendezvényei. 80 éve
 • 1944. jún. 3. Vadász Endre (1901–1944) festő, grafikus, tanár. Az Ady Társaság alapítójaként nyolc éven át Debrecenben dolgozott. E napon feleségével együtt a háború kilátástalansága miatt Budapesten öngyilkos lett. 70 éve
 • 1974. jún. 4. Debrecen. A Debreceni Képzőművészeti Galéria megnyitó ünnepségét tartották. A kortárs magyar képzőművészet alkotásait bemutató állandó kiállítás a Tóth Árpád Gimnázium kiállítótermében kapott otthont. 40 éve
 • 1934. jún. 5. Debrecen. A Debreczeni Torna Egyesület elnöke, Steinfeld István szervezésében „Nemzetközi Tornásznap” volt az első magyarországi Stadion megnyitása alkalmából. 80 éve
 • 1969. jún. 6. Hajdúszoboszló. Átadták a kemping területén épített motelt. 45 éve
 • 1974. jún. 6. Debrecen. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopéd Klinikáján gyógyfürdőt avattak. 40 éve
 • 1999. jún. 6. Hajdú-Bihar megye. Átadták a 4-es főút új, hajdúhadházi–hajdúvidi csomópontját. 15 éve
 • 1894. jún. 8. Barcsay Károly, nagybarcsai (1894–?) ügyvéd, vármegyei főügyész e napon Zsákán született. 120 éve
 • 1934. jún. 8-10. Debrecen. Három operaelőadást tartottak a Kollégium udvarán a „Debreceni Hét” keretében. Színre került Paulini Béla - Harsányi Zsolt – Bartók Béla színdarabja, a Háry János. A Debreczeni Képes Kalendáriom tudósítója szerint a három előadást 25.000 néző látta. 80 éve
 • 1909. jún. 9. Temesváry Lajos (1841–1909) színész, színigazgató e napon Debrecenben elhunyt. 105 éve
 • 1934. jún. 9. Debrecen, Hortobágy. A Rádió első alkalommal adott egyórás helyszíni közvetítést a pusztáról a „Debreceni Hét” rendezvénysorozata keretében. 80 éve
 • 1934. jún. 10. Debrecen. Tóth Árpád emlékművét – Medgyessy Ferenc szobrász és Popper Ferenc budapesti építész közös alkotását – a Debreceni Hét záró napján avatta fel az Ady Társaság nevében Ady Lajos a debreceni Nagyerdőn. 80 éve
 • 1974. jún. 10. Debrecen. Megnyílt az első tanyai olvasótábor az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára. 40 éve
 • 1949. jún. 11. Hajdúböszörmény. Felavatták a felújított gyógypedagógiai iskolát – közölte a Böszörményi Néplap. 65 éve
 • 1994. jún. 11. Nyíracsád. Először rendezték meg a Ligetaljai Kulturális Napokat. 20 éve
 • 1974. jún. 13. Debrecen. Felavatták az új Napfizikai Obszervatóriumot. 40 éve
 • 1814. jún. 14. Kemény Zsigmond (1814–1875) író, publicista, politikus e napon Alvincon született. Debrecenről Naplót, emlékiratokat írt. 200 éve
 • 1869. jún. 14. Sesztina Jenő, Nagybákay-Sesztina (1869–1944) vasnagykereskedő e napon Debrecenben született. 145 éve
 • 1949. jún. 14. Debrecen. Megnyílt a Corvin Áruház első vidéki fiókja. 65 éve
 • 1999. jún. 14. Zsáka. A Rhédey-kastélyban felavatták a Horányi Ilus bábművész alkotásaiból berendezett emléksarkot. 15 éve
 • 1884. jún. 15. Farkas Béla (1884–1967) zoológus, a biológiai tudományok doktora e napon Hajdúnánáson született. 130 éve
 • 1914. jún. 15. Lovaskocsis távhajtási versenyt rendeztek Szolnoktól Debrecenig. Baghy Gyula lett az első. (Debreczen Újság) 100 éve
 • 1989. jún. 15. Debrecen, Budapest. Az 1956-os forradalom mártírjai, köztük a debreceni Szilágyi József újratemetésére került sor Budapesten, a 301-es parcellában. 25 éve
 • 1909. jún. 16. Czeglédy Sándor (1909–1998) református lelkész, teológus, egyetemi tanár e napon Nagysallón született. 105 éve
 • 1924. jún. 16. Debrecen. A MOB megköszönte a 20 millió Pengőt, ami a legnagyobb összeg volt, amelyet vidéken a VIII. nyári olimpiára összegyűjtöttek. (Kelet-Magyarországi Sport Hírlap) 90 éve
 • 1934. jún. 16. A debreceni Markos Imre labdarúgó is helyet kapott abban a világbajnoki játékos-rangsorban, amelyet olaszországi vélemények alapján állítottak össze. (Debreczen Újság) 80 éve
 • 1944. jún. 16. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Elkezdődött a zsidó lakosság deportálása: a debrecenieket a Serly-féle téglagyárba, a hajdú-bihariakat a városi téglagyárba mint gyűjtőtáborba szállították. 70 éve
 • 1989. jún. 17. Nagy Erzsébet (Ort Istvánné) (1924–1989) földesi születésű tanító, szakfelügyelő, tanulmányi felügyelő, iskolaigazgató e napon Berettyóújfaluban elhunyt. 25 éve
 • 1949. jún. 17-19. Debrecen, Hajdú megye. A könyvnapokat először rendezték meg vidéken is. A dolgozók kedvezményes áron vásárolhattak a magyar és külföldi irodalmi alkotásokból. 65 éve
 • 1949. jún. 18. Debrecen. Felavatták a postásszakszervezet székházát az egykori Margit Munkásotthonban.
 • Aznap kétnapos országos nőgyógyász kongresszus kezdődött. 65 éve
 • 1949. jún. 19. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Elkezdődött a pártközpontból irányított ideológiai hadjárat: aznap koholt vádak alapján eljárást indítottak Rajk László, Szőnyi Tibor, Justus Pál és 17 kommunista társuk ellen. A megye több településén Rajkék állítólagos trockista tevékenysége ellen foglaltak állást. 65 éve
 • 1879. jún. 20. Csáky Alfonz (1841?–1879) szerkesztő, költő, rövid ideig a debreceni pénzügyigazgatóság hivatalnoka. 1877 áprilisában Dengi János költővel együtt megindította a Délibáb című szépirodalmi és művészeti hetilapot, majd 1878 áprilisától még egy évig – a lap megszűnéséig – egyedül szerkesztette. E napon Debrecenben elhunyt. 135 éve
 • 1784. jún. 22. Kerekes Ferenc (1784–1850) a debreceni református kollégium tanára, a Füvészkert létrehozója, a Lúdas Matyi első kiadója e napon Erdőhegyen született. 230 éve
 • 1884. jún. 22. Uzonyi Ferenc (1884–1972) növénypatológus, hajdúböszörményi gimnáziumi tanár, egyetemi tanár, debreceni könyvtáros e napon Hajdúböszörményben született. 130 éve
 • 1909. jún. 22. Debrecen. „A magyar athletikai szövetség bajnoki viadalán a debreceni torna-egylet két tagja fényes sikereket ért el.” Vadon Géza magasugrásban első, Zöld József rúdugrásban második. (Debreczen Újság) 105 éve
 • 1969. jún. 22. Nyírábrány. Ifjúsági parkot avattak. 45 éve
 • 1974. jún. 23. Balmazújváros. Országos fotó alkotótábor nyílt. Július 2-dikáig tartott. 40 éve
 • 1884. jún. 24. Táncsics Mihály (1799–1884) író, publicista, politikus 1849 januárjában járt Debrecenben a kormánnyal. A Munkások Újságja című lapjából három számot itt szerkesztett, de ezt betiltották, mert nem tette le a készpénzbiztosítékot az új sajtótörvény szerint. Új lapot indított Debreczeni Vásárfia címen, amelyből egy számot adott ki. Tervezett egy politikai röpiratot is Forradalom címen (erről Bényei József talált ellentmondó adatokat, 2009:391). Debrecenben a Cegléd utcán lakott. Itteni tartózkodásáról életrajzaiban is hírt adott. E napon Budapesten elhunyt. 130 éve
 • 1974. jún. 24. Debrecen. A Köztemetőben felavatták Blattner Géza debreceni származású bábművész síremlékét. 40 éve
 • 1944. jún. 25. Hajdú-Bihar megye. Megkezdődött a zsidók deportálása a gyűjtőtáborokból. 70 éve
 • 1974. jún. 25. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Átadták a Kisiparosok Országos Szervezete Hajdú-Bihar megyei szervezeteinek új székházát a Széchenyi u. 8 sz. alatt. 40 éve
 • 1999. jún. 25. Debrecen. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Kassai úti campusán megnyílt a „Lovarda” Hallgatói Kulturális és Konferenciaközpont. 15 éve
 • 1999. jún. 25. Debrecen. Topor András festőművész emlékkiállítását nyitották meg a Medgyessy-múzeumban. 15 éve
 • 1999. jún. 25. Biharkeresztes. Átadták a Bocskai István Általános Iskola új épületét. 15 éve
 • 1974. jún. 26. Debrecen. A Csokonai Színház operatársulata előadta Verdi Nabucco című operáját olasz vendégművészek közreműködésével. 40 éve
 • 1999. jún. 26. Hajdúszoboszló. Cseh Gusztáv grafikus és Miskolczi László festőművész állandó tárlatát nyitották meg. 15 éve
 • 1879. jún. 29. Móricz Zsigmond (1879 –1942) író, újságíró, szerkesztő, a 20. sz.-i magyar realista prózairodalom legkiemelkedőbb alakja e napon Tiszacsécsén született. 135 éve
 • 1949. jún. 29. Biharkeresztes. Gépállomást avattak. 65 éve
 • 1954. jún. 29. Debrecen. Leleplezték Móricz Zsigmond emlékművét az író 75. születésnapja tiszteletére. 60 éve
 • 1969. jún. 29. Debrecen. A képzőművészeti körök VII. országos kiállításának megnyitójára került sor a Déri Múzeumban. 45 éve
 • 1829. jún. 30. Debrecen, Hortobágy. Poroszlai Fridrik építésre felvigyázó szenátor jelentést tett a városnak a hortobágyi kőhíd, hazánk leghosszabb közúti kőhídja építési munkálatairól: „A Hortobágy vize csak most kezdvén még egy keveset apadni, a kőművesmunka el nem kezdődött […] a jövő héten elkezdődhetne. És mivel a múlt télen negyedfélezer láb kőnél több szállítódott a Hortobágy partjára, kiégett tégla elég van, mész is van, a munka folytába is egész erővel mehet.” 185 éve
 • 1884. jún. 30. Szép Ernő (1884–1953) költő, író, Szoboszló irodalmi ábrázolója e napon Huszton született. 130 éve
 • 1889. jún. 30. Révész Imre (1889 –1967) református püspök, debreceni egyetemi tanár, egyház-, művelődés- és társadalomtörténész e napon Pápán született. 125 éve

 

JÚLIUS

 • 1869. júl. Debreczen címmel Oláh Károly hírlapot adott ki. 145 éve
 • 1964. júl. Hajdúböszörmény. A Városi Művelődési Házban két termet rendeztek be az ebben a hónapban alakuló Hajdúsági Művésztelep  (ma: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep) számára. 50 éve
 • 1999. júl. 2. Debrecen. A Déri Múzeumban kiállítás nyílt Küllős Imola fotóiból, amelyeken a drávaszögi reformátusok életét örökítette meg. 15 éve
 • 1934. júl. 3. Szombati Szabó István (Debrecen, 1887. jan. 1. - 1934. júl. 3.) debreceni születésű költő e napon elhunyt. 80 éve
 • 1949. júl. 3. Hajdúsámson, Vámospércs, Zsáka. Gépállomást avattak. 65 éve
 • 1974. júl. 3. Debrecen. A Magyar Élettani Társaság 40. országos vándorgyűlése kezdődött. Júl. 5-én ért véget. 40 éve
 • 1999. júl. 3. Debrecen. A Cívis Korzó hétvégi programsorozat első rendezvényei kezdődtek. 15 éve
 • 1999. júl. 3. Derecske. Gondozói, hozzátartozói és ápolói találkozót rendeztek a mentálhigiénés központban. 15 éve
 • 1704. júl. 4. Vámospércs. A Hajdúkerület közgyűlést tartott. A hajdúk szabadságjogainak megtartása érdekében úgy határoztak, hogy amíg tehetik, nem csatlakoznak II. Rákóczi Ferenc csapataihoz. Általános böjtöt és gyászt is elrendeltek, ill. könyörögtek a Mindenhatóhoz, hogy oltalmazza meg a hajdúvárosok fegyvereseit. Az esemény előzménye: a fejedelem egy hónappal korábban már elrendelte a személyenkénti felkelést és a Hajdúkerület katonáinak a szabolcsi ostromzárhoz küldését. 310 éve
 • 1849. júl. 4. Téglás. Kolerajárvány kezdődött, amely aug. 15-ig tartott. A járvány 101 halálesetet okozott. 165 éve
 • 1949. júl. 4. Kisszepes. A termelőszövetkezet borsóföldjén akna robbant. Egy személy meghalt. Vásáry Miklóst, a Vásáry-dinasztia kulák tagját letartóztatták. Néhány nappal később elkobozták a vagyonát, mert neki tulajdonították a merénylet szervezését. 65 éve
 • 1994. júl. 4. Hortobágy. Megnyílt a Kelet-magyarországi Népfőiskola Egyesület első nyári tábora. 20 éve
 • 1929. júl. 5. Zám Tibor (1929 –1984) író, szociográfus, ártándi alkotó (1929-1948) e napon Berettyóújfalun született. 85 éve
 • 1999. júl. 5. Debrecen. Nemzetközi történelemtanári konferenciát nyitottak meg a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. A rendezvény négy napig tartott. 15 éve
 • 1544. júl. 6. Debrecen. A Szapolyai János uralmi területének és híveinek első rész-országgyűlése megkezdte munkáját. 470 éve
 • 1859. júl. 6. Dicsőfi József (1859–1920) református lelkész, főiskolai könyvtárnok, tanár, egyházkerületi főjegyző, lapszerkesztő e napon Balmazújvárosban született. 155 éve
 • 1889. júl. 7. Könyves János (1813–1889) református lelkész Debrecenben tanult, 1848 tavaszától Kismarján lett pap. A szabadságharc idején jegyző, 1861-ben tanácsbiró. Bihar megye bizottsági tagjaként 1879-ig tevékenykedett. E napon Kismarján elhunyt. 125 éve
 • 1949. júl. 7. Hajdúszoboszló. Megnyílt a Népbolt Nemzeti Vállalat típusáruháza, az első az országban. 65 éve
 • 1984. júl. 7. Kiss Sándor, É. (1914 –1984) hajdúhadházi születésű pedagógus, nyelvész e napon Debrecenben elhunyt. 30 éve
 • 1999. júl. 8. Hajdúszoboszló. Harangházat avattak és átadták Obonil Edit végrendeletileg a városra hagyományozott haranggyűjteményét. 15 éve
 • 1884. júl. 9. Hevesi Ákos (1884–1937) mezőgazdász, a munkásmozgalom híve e napon Kismarján született. 130 éve
 • 1899. júl. 9. Veress Géza (1899–1970) festőművész e napon Hajdúböszörményben született. 115 éve
 • 1974. júl. 10. Berettyóújfalu. Felavatták az új sütőüzemet. 40 éve
 • 1889. júl. 11. Bartha Károly, N. (1889–1956) néprajzkutató 1917-ben lett magántanár Debrecenben, a néprajzi tudományokból elsőként. A magyarság néprajza 4. kötetében ő írta a Játék című fejezetet. Több mint ezer gyermekjátékot gyűjtött össze. Debreceni fésűsök, gubacsapók történetével is foglalkozott. E napon Székelyudvarhelyen született. 125 éve
 • 1969. júl. 11. Debrecen. Megnyílt a Várkapu étterem. (Ma Barabás étteremnek hívják.) 45 éve
 • 1934. júl. 12. Nagy András (1934–1958), az 1956-os  forradalom és szabadságharc mártírja e napon Debrecenben született. 80 éve          
 • 1969. júl. 12. Debrecen. A nyári művészeti esték első előadását tartották a Városi Tanács (ma: régi Városháza) udvarán. 45 éve
 • 1894. júl. 13. Csokonai Vitéz Gizella (1894–1965) vak költő, gépíró, távírász, Braille-könyvtáros, a vakok Homérosz Kórusának alapító tagja e napon Hajdúszoboszlón született. 120 éve
 • 1949. júl. 13. Az 1948 szeptemberében Debrecenben megnyílt pedagógiai főiskolát Egerbe helyezték át – közölte a Debreczen c. lap. 65 éve
 • 1899. júl. 14. Debrecen. Tűz támadt az Ispotály templomban. Leégett a torony és a tetőszerkezet. 115 éve
 • 1969. júl. 14. Debrecen. A Magyar Biokémiai Társaság I. nyári iskolája megnyílt az Orvostudományi Egyetemen. 45 éve
 • 1884. júl. 14. Hüttl Tivadar (1884–1955) sebész, egyetemi tanár, a debreceni sebészeti klinika vezetője e napon Budapesten született. 130 éve
 • 1959. júl. 14. Kállay Kálmán (1890–1959) református lelkész, egyetemi tanár, rektor, sémi filológus e napon Debrecenben elhunyt. 55 éve
 • 1869. júl. 15. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara újjáalakult. 145 éve
 • 1949. júl. 15. Ludman Sándor (1866–1949) nádudvari születésű református lelkész e napon New Haven-ben (USA) elhunyt. 65 éve
 • 1969. júl. 16. Biharnagybajom. Péküzem nyílt. 45 éve
 • 1909. júl. 16. Póka Gábor (1909–1990) edző, testnevelő, jogász e napon Hajdúböszörményben született. 105 éve
 • 1924. júl. 16. Könyves Tóth Kálmán (1837–1924) író, református lelkész e napon Debrecenben elhunyt. 90 éve
 • 1864. júl. 17. Debrecen. A Debreczeni Városi Dalegylet első, önálló dalestélyét, ún. „dal-kirándulását” tartotta a Nagyerdőn. 150 éve
 • 1734. júl. 18. Csapó József (1734–1799) orvos, magyar nyelvű egészségügyi munkák szerzője, botanikus, Debrecen főorvosa e napon Győrben született. 280 éve
 • 1904. júl. 19. Kőszegi Géza (1904–?) színész, színigazgató. Rákosi Szidi színiiskolájának elvégzése után Debrecenbe szerződött az 1927–28-as évadra. Szerelmes- és bonvivánszerepeket játszott. 1947-48-ban a debreceni színház igazgatója volt. E napon Újpesten született. 110 éve
 • 1914. júl. 19. Debrecen. E napon pappá szentelték Szuvák Józsefet, a Hajdúdorogi Egyházmegye első újmisés papját. 100 éve
 • 1999. júl. 19. Debrecen. Megnyitották az első debreceni ötvöszománc-szimpóziumot a Művészeti és Kézműipari Iskolában. A rendezvény három hétig tartott. 15 éve
 • 1974. júl. 19-21. Debrecen. Kelet-magyarországi Néptáncfesztivált rendeztek. 40 éve
 • 1884. júl. 20. Toroczkai Oszvald (1884 – 1951) festőművész, a debreceni képzőművészeti élet szervezője, a művészeti érdekképviselet vezető egyénisége e napon Brassóban született. 130 éve
 • 1949. júl. 20. Debrecen. A Perec-dűlőben levő iskola előtt felavatták az új Petőfi-emlékművet, halálának 100. évfordulója alkalmából. 65 éve
 • 1949. júl. 20. Zsigmond Ferenc (1883–1949) irodalomtörténész, Ady-kutató, a debreceni kollégium tanára és történetírója e napon Kunhegyesen elhunyt. 65 éve
 • 1999. júl. 20. Debrecen. A Nyári Színház első bemutatóját tartották a Városháza udvarán. Beaumarchais A sevillai borbély c. művét játszották. 15 éve
 • 1999. júl. 20. Juhász Béla (1932-1999) irodalomtörténész, az Alföld című folyóirat egykori főszerkesztője e napon elhunyt. 15 éve
 • 1494. júl. 21. Debrecen. II. Ulászló Debrecennek az egész ország területére vámmentességet adományozott. 520 éve
 • 1899. júl. 21. Debrecen. Elhagyta a nyomdát Ady Endre legelső kötete. Címe: Versek. A kötetet egy forintért vásárolhatták meg az érdeklődők László Albert könyvkereskedésében és a szerzőnél. 115 éve
 • 1884. júl. 22. Dienes János (1884–1962) debreceni festő, Munkácsy-díjas e napon Abaújbaktán született. 130 éve
 • 1964. júl. 22. Mészáros Ede (1889–1964) klasszika-filológus, 1940-től Debrecenben egyetemi tanár. Maróthi György Csillagismertető című munkáját ő fordította latinból magyarra. E napon Debrecenben elhunyt. 50 éve
 • 1974. júl. 22. Hajdúszoboszló. Fiatal irodalmárok és előadóművészek alkotótábora nyílt. 40 éve
 • 1994. júl. 22. Hajdúszoboszló. Megnyílt a T-boy szórakoztató központ az átalakított Bocskai filmszínházban. 20 éve
 • 1849. júl. 23. Zichy Géza, gróf (1849–1924) zongoraművész, zeneszerző, költő, Liszt Ferenc tanítványa. Saját puskája szétroncsolta jobb karját, emiatt „félkezes” zongorahangversenyeket adott. Az első világháború idején sokat tett a rokkantakért. A Nemzeti Zenede elnöke volt 1875 és 1918 között, egy időben az Operaház intendánsa. Szívesen időzött tetétleni birtokán. Híres munkái az Emlékeim (1913) c. önéletrajz és A félkezű ember könyve (1915). E napon Sztárán született. 165 éve
 • 1899. júl. 23. Debrecen, Járműjavító. Egyetértés Önképző Dal- és Segélyegylet alakult. 115 éve
 • 1974. júl. 23. Hajdúnánás. Megnyílt az amatőr képzőművészek alkotótábora. 40 éve
 • 1984. júl. 23. Murvay László (1918–1984) hajdúnánási születésű építésztechnikus, múzeumigazgató e napon Pécsett elhunyt. 30 éve
 • 1999. júl. 23. Debrecen. Megnyitották az európai kovácstalálkozót. 15 éve
 • 1829. júl. 24. Kövy Sándor (1763–1829) nádudvari születésű jogakadémiai tanár, tankönyvíró, táblabíró e napon Sárospatakon elhunyt. 185 éve
 • 1949. júl. 24. Gáborján. Megnyílt a napközi otthon. 65 éve
 • 1999. júl. 24. Biharnagybajom. Közös hangversenyt tartott a finnországi Tornio város kórusa és harmonikazenekara, valamint a helyi népdalkör. 15 éve
 • 1999. júl. 24. Pród (Hajdúböszörményhez tartozó település). Falunapot rendeztek. 15 éve
 • 1999. júl. 26. Oláh Lajos (1943-1999), a Társadalmi Egyesületek Hajdú-Bihar Megyei Szövetségének elnöke, a debreceni önkormányzat képviselője e napon elhunyt. 15 éve
 • 1894. júl. 27. Debrecen. Tűz ütött ki az István gőzmalomban. A város első ipari balesete volt. Négy munkás meghalt. 120 éve
 • 1974. júl. 30. Nagyhegyes. Új vízműrendszert adtak át. 40 éve
 • 1849. júl. 31. Petőfi Sándor (1823–1849?) költő e napon feltételezhetően elhunyt. 165 éve
 • 1949. júl. 31. Debrecen. Új emléktáblával jelölték meg Petőfi debreceni lakóházát (Batthyány utca 16.) 65 éve
 • 1969. júl. 31. Hajdúszoboszló. Felavatták a Hotel Délibáb szállodát. 45 éve
 • 1999. júl. 31. Debrecen. A Matáv által ajándékozott, ún. környezetbarát játszóteret avattak a nagyerdei Békás tó szomszédságában. 15 éve

 

AUGUSZTUS

 •  
 • 1894. aug. 1. Haranghy Jenő (1894–1951) festő, grafikus, iparművész e napon Debrecenben született. 120 éve
 • 1919. aug. 1. A Debreceni Akadémiai Atlétikai Clubból (DAAC) kivált a tornaszakosztály. Létrehozták a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club-ot (DEAC). 95 éve
 • 1969. aug. 1. Debrecen. Felavatták a Debrecen városi Központi Házasságkötő Termet a Beloiannisz utca 2-4. sz. alatt. 45 éve
 • 1849. aug. 2. Akasztóhalom, Nádudvar környéke. Nagysándor József honvédtábornok a            Kabai út mentén felakasztatott egy kémet, innen ered az „Akasztóhalom” elnevezés. 165 éve
 • 1849. aug. 2. Debreceni csata, az 1848-49-es szabadságharc ütközete. 165 éve
 • 1849. aug. 2. Szarka János (?–1849) a debreceni csata hőse e napon elesett. Debrecenben temették el. 165 éve
 • 1959. aug. 2. Rex Ferenc (1886– 1959) gyógyszerész, szakíró, lapszerkesztő, az első debreceni gyógyszeripari és gyógyáru-nagykereskedők egyike e napon Debrecenben elhunyt. 55 éve
 • 1984. aug. 2. Fekete Péter (1925–1984) hajdúböszörményi születésű református lelkész e napon Jászberényben elhunyt. 30 éve
 • 1999. aug. 2. Debrecen. Elindult az első rendszeres repülőgépes charter járat Debrecen és Tel Aviv között. 15 éve
 • 1999. aug. 3. Hajdúszoboszló. Megkezdődött az első countryfesztivál, amely augusztus 8-án ért véget. 15 éve
 • 1844. aug. 5. Debrecen. Megnyílt a város első kisdedóvója. 170 éve
 • 1869. aug. 5. Hajdúböszörmény. Megkezdte működését a Takarékpénztár. 45 éve
 • 1884. aug. 5. Gáspár András (1804–1884) honvéd tábornok (1848/49), a bihari kerület országgyűlési képviselője e napon Bihar településen elhunyt. 130 éve
 • 1999. aug. 5. Tiszacsege. A Csegei napok ’99 programja megkezdődött. Felavatták Petőfi Sándor faragott mellszobrát, Törő György fafaragó alkotását. 15 éve
 • 1949. aug. 6. Debrecen. Megnyílt a Vöröskereszt ápolónőképző intézetének kollégiuma. 65 éve
 • 1999. aug. 6. Balmazújváros. Megnyitották Holb Margit debreceni iparművész textilkiállítását. 15 éve
 • 1909. aug. 8. Ehrenfeld Artur (1909–1982) műfordító, a debreceni Zsidó Gimnázium héber szakos tanára e napon Püspökladánybanszületett. 105 éve
 • 1999. aug. 8. Debrecen. Az első debreceni ötvöszománc-szimpózium zárókiállítását nyitották meg a Déri Múzeumban. 15 éve
 • 1999. aug. 9. Zsáka. Országos családi bábostábor kezdődött, amely augusztus 15-én zárult. 15 éve
 • 1969. aug. 10. Debrecen. Nemzetközi sakkverseny (III. Sakkfesztivál) kezdődött. 45 éve
 • 1969. aug. 10. Kodolányi János (1899–1969) író, publicista, kritikus, püspökladányi élményeit ismertető alkotó e napon Budapestenelhunyt. 45 éve
 • 1974. aug. 11. Hajdúszoboszló. Kiállítás nyílt Kepes Ágnes kerámiaművész hagyatékából. 40 éve
 • 1944. aug. 12-13. Hajdúböszörmény. Éjjel légitámadás érte a repülőteret.    65 éve
 • 1999. aug. 12. Hajdúböszörmény. Nemzetközi gitártábort nyitottak meg. 15 éve
 • 1999. aug. 12. Hortobágy (község). Bevásárló-udvarházat adtak át. 15 éve
 • 1834. aug. 14. Bakóczi János (1834–1900) református lelkész, egyháztörténész, helytörténész, hajdúböszörményi hírlapíró e napon Debrecenben született. 180 éve
 • 1999. aug. 14. Nyíradony, Tamásipuszta. Felavatták Kossuth Lajos mellszobrát, Makoldi Sándor alkotását. 15 éve
 • 1899. aug. 15.  Papp Lajos (1899–1959) debreceni író, költő, publicista e napon Élesden született. 115 éve
 • 1969. aug. 15. Debrecen. Új lakásszövetkezet alakult “Nyár” néven. 45 éve
 • 1999. aug. 15. Pocsaj. Felavatták a baptista romák imaházát. 15 éve
 • 1649. aug. 16. Debreceni Tiszta János (?–1649) versszerző, debreceni kereskedő, esküdtbíró, 1626-tól városi tanácstag, debreceni diákok külföldi tanulmányainak támogatója e napon Debrecenben elhunyt. 365 éve
 • 1969. aug. 16. Hortobágy címmel megjelent a Hortobágyi Állami Gazdaság újságja. 45 éve
 • 1999. aug. 16. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen nemzetközi továbbképző tanfolyam kezdődött a fertőző betegségekről.
 • Aznap a debreceni Kossuth téren harangjátékokkal egybekötött időjelző óratáblát állítottak fel. 15 éve
 • 1969. aug. 17. Debrecen. A Déri Múzeumban megnyílt a lublini vajdasági múzeum néprajzi kiállítása. 45 éve
 • 1979. aug. 17. Kesztyüs Loránd (1915 –1979) orvos, immunológus, az MTA tagja, egyetemi tanár e napon Debrecenben elhunyt. 35 éve
 • 1894. aug. 18. Debrecen. Az országos tanszerkiállítás megnyitóját tartották. 120 éve
 • 1999. aug. 18. Hortobágy-Szásztelek. Átadták a közösségi házat. 15 éve
 • 1914. aug. 19. Bajomi Lázár Endre (1914-1987) író, műfordító, újságíró, a francia kultúra és szellem ismertetője. Debreceni emlékeit Párizs nem ereszt el című önéletrajzi regényében dolgozta fel. E napon Biharnagybajomban született. 100 éve
 • 1919. aug. 19. Debrecen. AVértessy strandon megrendezték a város első úszóversenyét. 95 éve
 • 1969. aug. 19. Esztár. Új községi tanácsházat avattak. Újléta. Új művelődési otthont adtak át. 45 éve
 • 1999. aug. 19. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. A Lengyel Köztársaság Lódzi Vajdasága és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodását írták alá Debrecenben. 15 éve
 • 1999. aug. 19. Németh József (1941-1999), a Debreceni Dózsa és a DVSC labdarúgócsapatának egykori kapusa e napon elhunyt. 15 éve
 • 1859. aug. 20. Brück Gyula (1859–1918) zeneszerző, zongoraművész, a Debreceni Zenede tanára e napon Nagykőrösön született. 155 éve
 • 1959. aug. 20. Hajdúdorog. Ünnepélyesen átadták a kultúrházat a Fogadó utcában. Az új közművelődési intézményben a könyvtár is helyet kapott. 55 éve
 • 1969. aug. 20. Debrecen. Megnyílt a Sumen Étterem. Ugyanezen a napon Omnia Kávészalon is nyílt a városban. 45 éve
 • 1999. aug. 20. Bojt. Megrendezték az elszármazottak találkozóját. 15 éve
 • 1999. aug. 20. Sáp. Romanapot rendeztek. 15 éve
 • 1919. aug. 21.Julow Viktor (1919–1982) irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, Csokonai-kutató  e napon Debrecenben született. 95 éve
 • 1969. aug. 21. Vályi-Nagy Tibor (1912–1969) debreceni születésű orvos, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa e napon Siófokon elhunyt. 45 éve
 • 1999. aug. 21. Hosszúpályi. Először rendeztek falunapot. 15 éve
 • 1944. aug. 22. Dr. Kapros László lett a magasugrás ez évi bajnoka 187 cm-es ugrásával. (Debreczen Újság) 70 éve
 • 1879. aug. 22. Orsós Ferenc (1879–1962) patológus, törvényszéki orvos, egyetemi tanár, a debreceni egyetem Kórbonctani Intézetének vezetője e napon Temesváron született. 135 éve
 • 1994. aug. 22. Debrecen. Volt nyugati hadifoglyok nemzetközi találkozójára került sor. 20 éve
 • 1999. aug. 22. Hajdúbagos. Emléktáblát állított a Görög Demeter Kertbarát Kör. 15 éve
 • 1984. aug. 24. Tóth Lajos (1914–1984) a Debreceni Torna Egylet, ill. a Debreceni Postás SE tornásza, edző, főiskolai világbajnok és huszonkétszeres magyar bajnok tornász,       három olimpia eredményes sportolója e napon Debrecenben elhunyt. 30 éve
 • 1884. aug. 25. Kováts Andor (1884–1942) jogász, debreceni egyetemi tanár e napon Kecskeméten született. 130 éve
 • 1744. aug. 25. Bielek László István (1744–1807) kegyesrendi áldozópap és tanár, egyházi író, fordító Debrecenben volt rektor, plébános és magyar hitszónok. Szinnyei József 39 munkáját ismerte. Bielek üdvözlő verset írt Bessenyei Sándor (Bessenyei György bátyja) Milton-fordításának örömére. E napon Kisutcza-Újhelyen született. 270 éve
 • 1914. aug. 25. Tóth Lajos (1914 – 1984) a Debreceni Torna Egylet, ill. a Debreceni Postás SE tornásza, edző, főiskolai világbajnok és huszonkétszeres magyar bajnok tornász,    három olimpia eredményes sportolója e napon Debrecenben született.  100 éve
 • 1999. aug. 26. Balmazújváros. Felavatták A Napba néző c. szobrot, Kurucz Imre alkotását. 15 éve
 • 1864. aug. 27. Kuthy Lajos (1813 – 1864) regény- és drámaíró, a Hortobágy és az Alföld egyik korai irodalmi ábrázolója e napon Nagyváradon elhunyt. 150 éve
 • 1924. aug. 27. Iglói Endre (1924–2001) debreceni egyetemi tanár, az orosz kultúra kutatója, számos egyetemi jegyzet, oktatási segédanyag szerzője, két szöveggyűjtemény összeállítója. Az új orosz irodalom forrásvidékét kutatta Barokk és klasszicizmus című munkájában (1990). Tanulmányai angol, francia, német és cseh nyelven is megjelentek. E napon Balmazújvároson született. 90 éve
 • 1999. aug. 27. Debrecen. Két országos konferenciának adott helyet a város. Informatika a felsőoktatásban címmel a Kossuth Lajos Tudományegyetemen rendeztek országos konferenciát. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a pszichoterápia és a hit viszonyával foglalkozott országos konferenciáján. Mindkét rendezvény aug. 29-én ért véget. 15 éve
 • 1969. aug. 28. Berettyóújfalu. Szolgáltatóházat avattak. 45 éve
 • 1994. aug. 28. Hortobágy község határában, a Mátai út mentén kápolnát emelt a Magyar Szellemi Védegylet a régi hortobágyi települések emlékére. 20 éve
 • 1939. aug. 29. Zoltai Lajos (1861–1939) földesi születésű helytörténész, muzeológus, régész e napon Debrecenben elhunyt. 75 éve              
 • 1959. aug. 29. A Debreceni Kodály Kórus Leánykórusa (Gulyás György karnagy vezetésével) végzett az első helyen az arezzói versenyen – adta hírül szept. 1-jén a Hajdú-Bihari Napló. 55 éve
 • 1969. aug. 29. Derecske. Új szolgáltatóházat avattak. 45 éve
 • 1574. aug. 30. Szenczi Molnár Albert (1574–1639) református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító e napon Szencen született. 440 éve                                
 • 1974. aug. 30. Debrecen. A Debreceni Postaigazgatóság új postaműszaki épületének ünnepélyes alapkőletételére került sor. 40 éve
 • 1819. aug. 31. Ács Gedeon (1819-1887) református lelkész, naplóíró, 1848-49-ben Kossuth tábori papja e napon Béllyén született. 195 éve
 • 1909. aug. 31. Ember Ernő (1909–1989) irodalomtörténész, tanár e napon Debrecenben született. 105 éve
 • 1949. aug. 31. Debrecen. Megszűnt az egyetem teológiai karának egyetemi jellege. 65 éve
 • 1999. aug. 31. Debrecen, Hajdú-Bihar megye. Észak-alföldi regionális Fejlesztési Tanács alakult. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. 15 éve

 

FORRÁSOK

 

ARTPORTÁL : [művészeti lexikon az Interneten]. In: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/

 

Bagosi krónika : Helytörténeti és néprajzi antológia a község felszabadulásának 30. évfordulójára / szerkesztette Dankó Imre ; [kiad. a] Hajdúbagos Község Tanácsa. - Hajdúbagos : Hajdúbagos Község Tcs., 1975. - 137 p. : ill., fotók ; 18 cm

 

Bakó Endre: Hajdú-Bihar megye irodalmi adattára / Bakó Endre. – Debrecen : Ethnica K., 2012. -. 120 p.

 

Balmazújváros újság. 3. évf. 4. sz. (1989. április). [Különszám a várossá nyilvánítás napja alkalmából.]

 

Bauer Kálmánné – Mervó Zoltánné: Hajdú-Bihar megye eseménynaptára 1954–1955. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez / [szerk. Serflek István]. - Debrecen, [MSZMP Hajdú-Bihar M. Biz.], 1978. - p. 291-307.

 

Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon / Bényei József. – Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2009. – 432 p. : ill.

 

Bényei Miklós (összeáll.): Hajdú-Biharban történt : 1979. In: Tájékoztató jegyzék vezetők számára / [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. Megyei Könyvtára. - 1979. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt. - .- 29 cm

Összesítő köt. / [szerk. Gellér Ferencné]. - 1980. - p. 167-197.

 

Bényei Miklós: Hajdú-Biharban történt : 1968-1974 : Eseménynaptár. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1975. - 393 p.

 

Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen. - Debrecen : Városi Könyvtár, 2003. - 351 p.

Bibliogr.: p. 297-308.

 

Bényei Miklós – Mervó Zoltánné (összeáll.): Hajdú-Bihar megye, 1949 : Eseménynaptár. In: Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez / [szerk. Serflek István]. - Debrecen, [S. n.], 1973. - p. 125-162.

Kézirat.

 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 15-i ünnepi ülésének jegyzőkönyve. In: http://www.biharkeresztes.hu/public/hatarozatok/20130516154046_jkv_2013-04-15_20130415.pdf

 

A Debreceni Agrártudományi Főiskola 1964. máj. 26-28-án tartott tudományos űlésszakának előadásai. Budapest, Mezőgazd. Kvk., 1964. 342 p.

Bibliogr.: az egyes előadások végén.

 

Az első szabadtéri színielőadás a Kollégium udvarán. In: Debreceni Képes Kalendáriom az … közönséges esztendőre. – 1935. – Debrecen : Méliusz, 1934. – p. 134-135.

 

Gazdag István: Adalékok a debreceni kalapos céh történetéhez : (1766-1848). In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. – Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 1974- . – 1. köt., szerk. Gazdag István. – p. 121-134.

 

Gazdag István: Debreceni kronológia (76.) In: Hajdú-Bihari Napló. 50. évf. 304. sz. (1993. 12. 29.) 7. p.

 

Gazdag István: Debreceni kronológia (76.) [(!77.)] In: Hajdú-Bihari Napló. 50. évf. 306. sz. (1993. 12. 31.) 6. p.

 

 

Gonda Ferenc: Kaba története. – Kaba : Gonda F. Városi Könyvtár, 2008. – 176 p.

Bibliogr.: p. 174-176.

 

Gyulai ki kicsoda : Adattár. In: http://gyulai_info.extra.hu/elet/adattar/gyki.htm

 

Hajdúdorogi Egyházmegye. In: http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=pap&pap_id=289

 

Halmos Sándor: Brück Gyula, a debreceni zsidó zeneszerző. In: http://www.or-zse.hu/resp/halmos-bruckgyula-mtud2004.htm

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én) .

 

Halmos Sándor: Emlékezés Kepes Ágnes kerámikusra : A szívszakadás művészete. In: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1144/

 

Hertelendi Ede fizikus. In: http://nevpont.hu/content/publikacio/Hertelendi_Ede.html

 

Kardos Pál: Tóth Árpád-emlékmű a debreceni Nagyerdőn. In: Debreceni Képes Kalendáriom az … közönséges esztendőre. – 1935. – Debrecen : Méliusz, 1934. – p. 136-137.

 

Katona Ferenc (szerk.): A debreceni színészet története. Debrecen, Hajdú-B. M. Tanács Művelődésügyi Osztály, 1976. 513 p.

Bibliogr.: p. 499-511.

 

Koczka László: A debreceni dalosok újabb nagy nemzetközi sikere: Az arezzói versenyen első díjat nyert a leánykar. In: Hajdú-Bihari Napló. 16. évf. 204. sz. (1959. szept. 1.) [1]. p.

 

Komoróczy György: A királyi biztosság és a debreceni királyi biztosságok 1778-ig. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. – Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 1974- . – 1. köt., szerk. Gazdag István. – p. 59-91.

 

Magyar Színházművészeti Lexikon / főszerk. Székely György. - Budapest : Akadémiai K., 1994. In:

http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/index.html

 

Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája / [kiad. a] Püspökladányi

Művelődési Központ. - Püspökladány : Városi Műv. Közp., 1989. - 18, [14] p. : ill. ; 24 cm

 

Prepuk János: Petrikás Árpád. In: http://fmg.hu/node/1644

 

Ruszoly Barnabás: Bagamér közelmúltjából : Egybegyűjtött dolgozatok. - Bagamér : Bagaméri Kör, 2006. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (A Bagaméri Krónika könyvei ; 3.)

 

Vida Lajos: Egy elfelejtett vak költő a XX. századból : Csokonai Vitéz Gizella. In: Szókimondó. 14. évf. 9. sz. (2009. szeptember). 9. p.

 

Zoltai Lajos: Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban : 1200 és 1400 közt. . In: Debreceni Képes Kalendáriom az … közönséges esztendőre. – 1905. – Debrecen : Méliusz, 1934. – p. 60-90.

 

Összeállította: Szabó Eszter